Orijinalini görmek için tıklayınız : ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ...


Sayfa : [1] 2

Kaptan-58
04.03.2005, 13:12
ARKADAŞLAR MERHABA BİLDİĞİNİZ GİBİ 18 MART GELMEKTE. BİZLER BU GÜNLERİMİZİ GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ. ONUN İÇİNDİR Kİ AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ GÜNDE 1 FATİHAYLA ANALIM.....

RUHUNUZ ŞAAD MEKANINIZ CENNET OLSUN....

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

VATAN SİZE MİNNETTAR

VATAN 58 MEKAN 34

58 GENÇLİK TARAFTAR DERNEĞİ..

ist_58genclik_34@hotmail.com

Kaptan-58
04.03.2005, 15:10
Vatanıma yan bakan kem gözleri oyarım,
Gerekirse kellemi taş yerine koyarım,
Siz raksında rakkase, ben de şunu duyarım:
"Allah için ölene ölü demeyin sakın!"
Melekler var cepheye gidiyor akın akın

puar
04.03.2005, 15:35
arkadaslar yazı uzun ama okumaya değer lütfen ihmal etmeyin

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir ? Var mı ki dünyada eşi ?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle "bu, bir Avrupalı"
Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.
Sâde bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ...
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
Kustu Mehmed'ciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müthiş ki: eder her bir mülkü harab.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede. gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
Boşanır sırtlara, vadîlere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?
Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerir azmini tevkîf edemez sun-u beşer;
Bu gögüslerse Hüdâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun-u bedîim, onu çiğnetme!" dedi.
ÂSIM'ın nesli.. diyordum ya... Nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek,
Şühedâ gövdesi, baksan a, dağlar, taşlar
O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
BİR HİLÂL uğruna, yâ Rab, ne GÜNEŞLER batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!..
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ...
BEDR'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
"Bu, taşındır" diyerek KÂBE'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle,
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
Şarkın en sevgili sultânı SELÂHADDÎN'i,
KILIÇ ARSLAN gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
Ey şehid oğlu, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.

Mehmed ÂKİF ERSOY

sivaslim58
04.03.2005, 15:46
Ruhları şad olsun.ALLAH hepimize şehitlik makamı versin.

ForzaSivas
04.03.2005, 15:57
Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde,

Ey yolcu, şu toprak için can veren erler.

Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez,

Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler

Kaptan-58
04.03.2005, 16:18
ŞEHİTLER ÖLMEZ

Önce Vatan, Millet
Sonra ana ve yar
Bu yolda savrulan
Birileri var.

Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var

Bayrakla dertleşen
Toprakla birleşen
Can verip devleşen
Birileri var.

Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var.

Kaptan-58
04.03.2005, 16:50
SADECE ÇANAKKALEDE BİNLERCE GENCECİK İNSANIMIZ TOPRAK OLDU.... DOĞRU DÜRÜST MEZARLARI BİLE YOK....

BAYRAĞA RENK VEREN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
VATAN, UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR..

BİZİM VATANIMIZ GERÇEK VATANDIR. HER KARIŞ TOPRAĞI MÜBAREK ŞEHİT KANLARIYLA ISLANMIŞTIR.

BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME TANI.....

BASTIĞIN YERLERİN KIYMETİNİ BİL. O TOPRAK İÇİN OLUK OLUK KAN AKTI............

Kaptan-58
07.03.2005, 08:02
BU VATAN KİMİN...?

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp,köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

EMİNÇOLAK
07.03.2005, 14:46
VURULUP TERTEMİZ ALNINDAN UZANMIŞ YATIYO.
BİR HİLAL UĞRUNA YARABB NE GÜNEŞLER BATIYOR.
EY BU TOPRAKLAR İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ASKER;
GÖKTEN EJDAT İNEREK ÖPSE O PAK ALNI DEĞER.
NE BÜYÜKSİNKİ KANIN KURTARIYOR TEVHİDİ...
BEDRİN ARSLANLARI ANCAK BUKADAR ŞANLI İDİ
M. AKİF ERSOY
TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ.

EMİNÇOLAK
07.03.2005, 16:16
YARBAY HASAN BEYİN ŞEHADETİ...

FRANSIZ ÖLÜLERİ ARASINDA BİR KIPIRDAMA BİR HAREKET GÖRDÜ
ORAYA YÖNELDİ YERDE YATMAKTA OLAN BİR FRANSIZ NEYFERİNİN
ÜZERİNE EĞİLDİ OMUZUNDAN TUTARAK ÇEVİRDİ O ANDA FRANSIZ
ANİ BİR HAREKETLE ELİNDE TUTTUĞU KASATURAYI YARBAY HASAN BEYİN GÖĞSÜNE SAPLADI ALAY KOMUTANI GAFİL AVLANMIŞTI AHHH DİYEREK YERE YIKILDI OLAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDILAR DERHAL MÜDAHALE EDİLDİ AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ YARBAY HASAN BEYİN GÖĞSÜ KAN İÇİNDEYDİ YÜZÜ SOLDU ALLAH ŞAHİDİM OLSUNKİ FRANSIZA KÖTÜ BİR NİYETLE YAKLAŞMADIM DEDİĞİ DUYULDU ALAY İMAMI BAŞINDA KURAN OKUMAYA BAŞLADI AŞŞAĞI YUKARI 7-8 AYET OKUMUŞDU'Kİ BİRDEN BİRE İMAM EFENDİ LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM DUASINI 33 KERE OKUYUNUZ DEDİ ALAY KOMUTANI AZİMLE DUAYI KENDİSİDE TEKRAR ETTİ VE SONRA BENİ AYAĞA KALDIRINIZ DEDİ TABUR KOMUTANLARI KOLTUK ALTLARINDAN TUTARAK AYAĞA KALDIRDILAR BİRDEN; LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RESURULLAH DEDİ GÖZLERİNİ İLERİYE DOĞRU DİKMİŞTİ YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM BELİRDİ VE YÜKSEK SESLE NİÇİN ZAHMET BUYURDUNUZ YA RESURULLAH DERKEN RUHUNU TESLİM ETTİ
BİR ASKERİN NOT DEFTERİNDEN

Kaptan-58
07.03.2005, 16:19
Kaybolan İngiliz Taburu

Çanakkale Savaşlarının en önemli ve en ilginç olaylarından birisi de, kaybolan İngiliz taburudur. Bu olayın sırlı havası hâlâ insanları ve zihinlerini meşgul etmektedir. Çünkü hâlâ olayın esrar perdesi aralanamamıştır. Çanakkale Savaşı, içinden çıkılmaz bir hale geldikçe İngilizler yeni kuvvet getirmeye devam ediyorlardı. Sömürgelerinden topladıkları askerlerin yetersizliğini görünce, seçkin İngiliz askerlerini de Çanakkale’ye sürmüşlerdi.
Bunlardan en önemlilerinden birisi de, İngiltere’den yola çıkarılan “Kraliyet Norfolk Alayı” idi. Hamilton, Suvla Çıkarması sırasında, bu alaydan bir taburu, 12 Ağustos günü ileri harekât için görevlendirdi. O gece şafakla yapılacak büyük taaruz için yol açacaklar, pusuda olduğu sanılan Mehmetçikleri ortadan kaldıracaklardı. Hedefleri 60.Tepe idi. Bu tepe ne pahasına olursa olsun alınacaktı. Bu başkomutanın emriydi. 163.Tümen, ancak 900 metre ilerlemiştiki müthiş bir karşı ateşle durduruldu. Ne geriye, ne de ileriye gidebiliyorlardı. Norfolk Alayı’nın 4.Taburu, ciddi bir karşı koyuş görmediğinden, ilerlemeye devam etti. Onların da hedefi 60. Tepe idi. “Bu harekât başarılı olursa, bir haftada İstanbul’u alıp, Türkiye’yi haritadan sileriz.” diyorlardı.
Albay Sir Beauchamp, 16 subay ve 250 askerden meydana gelen taburunu sağa doğru kaydırarak, diğer birliklerle irtibatını kopardı ve ileri emrini verdi. Çünkü hedef 60. Tepe idi
Ancak o tepenin üzerinde somun gibi, gri renkli bir bulut duruyordu. Etrafında ona benzer birkaç bulut daha çeşitli mesafelerde bulunuyor, esen rüzgardan etkilenmeden şeklerini ve yerlerini koruyorlardı. İngiltere Kraliyet Muhafız Alayı’nın 4.Taburu 60. Tepe’ye vardığında, büyüyen bulutun içine girdi. Korkunç bir sessizlik oldu. Türk tarafı da ateşi kesmişti. Bütün İngilizler sis içinde kalınca, bulut kümesi alacağını almış, yükünü tutmuş ve yükselmişti. Yukarıda duran diğer bulutlara ulaşıncaya kadar, yavaş, yavaş havalandı. Bu ana kadar yukarıdaki bulutlar yerlerinde duruyorlardı. Yerdeki bulut yükselip aynı hizaya gelir gelmez, bunlarla birleşip kuzeye doğru gittiler. Bir süre sonra tamamen gözden kayboldular. Geride hiçbir şey kalmamıştı. Bu olayı izleyen ve bizzat gören üç Yeni Zelandalı asker, diğer 19 arkadaşları adına da yeminli ifadelerini yazılı ve imzalı olarak açıkladılar.
Hamilton, Savaş Bakanı’na gönderdiği telgrafla şu bilgiyi verir. “…savaş sırasında 163.Tümen her bakımdan üstün olduğu anda, çok garip bir şey meydana geldi. Türklerin zayıflamakta olan kuvvetlerine karşı Alb. Sir Beauchamp, cesur, kendinden emin bir subay olarak gayret ve hızla ilerledi. Emrinde 16 subay ve 250 askeri vardı. Daha sonra bunların hiç birisinden haber alınamadı. Ormanlık bölgeye hücum ettikten sonra gözden kayboldular. İçlerinden hiç birisi geri dönmedi..”
Savaştan sonra 1918 yıllında İngiltere bu kayıp birliği Türkiye’den ister. Ancak kayıtlarda bu hususta hiçbir bilgi yoktur. İngiliz Taburu ne esir alınmış, ne de böyle bir taburla karşılaşılmıştır.
Ramazan Bayramı’nın ilk gününe rastlayan o gün, sabahı topluca kıldıkları bayram namazıyla başlayan Mehmetçiklere bir bayram hediyesi miydi bu esrarengiz olay?...
Kaynak: (Bir Destandır Çanakkale) kitabından alınmıştır.

puar
07.03.2005, 16:24
şu memlekette 4 sene okumuş bir gardasnız olarak..gerçekten her yerin şehit kanları ile olduğnu tarihin tüm izlerini gözler önüne serdiğini bizzat gördüm...emin abi senin de dediğin gibi er meydanında sonua kadar savaş bir askerin torunlarıyız ne mutlu bizeki...bu vatanı emanet etmişler bize...bizede sadece koumak ve yüceltmek düşer..

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÇLÜNMEZ

Kaptan-58
07.03.2005, 16:40
BİR ASKERİN NOT DEFTERİNDEN......

KURŞUN PARMAĞIMI UÇURMUŞ

Halil Helvacı: Bir gün mevzilerden ateş ediyoruz, Arıburnu'nda düşmana doğru... Çekiyorum tetiği... Çekiyorum... Tüfek patlamıyor, ateş etmiyor. Tüfek bozuldu herhalde, diye düşündüm. Bir arkadaş vardı yanımda, ona ‘‘Bak hele benim tüfek bozulmuş, ateşlemiyor’’ dedim. Arkadaş baktı ve bana ‘‘Ne bozulmuşu, senin parmak gitmiş’’ dedi. Ben o zaman acısını duydum işte. Cizt etti içim, bir kurşun gelmiş, tetiği çektiğim parmağı almış götürmüş...

EMİNÇOLAK
07.03.2005, 16:41
TÜRK ASKERİNİN RUH KUVVETİ...

KARŞILIKLI SİPERLER ARASINDAKİ MESAFE 8 METRE YANİ ÖLÜM MUHAKKAK BİRİNCİ SİPERDEKİLER HİÇBİRİ KURTULMAMACASINA HEPSİ DÜŞÜYOR İKİNCİ SİPERDE OLANLAR YILDIRIM GİBİ ONLARIN YERİNE GİDİYOR FAKAT NEKADAR İMRENİLECEK BİR SOĞUK KANLILIK VE TEVEKKÜLLE BİLEMEZSİNİZ BOMBA, ŞARAPNEL, KURŞUN YAĞMURU ALTINDA ÖLENİ GÖRÜYOR ÜÇ DAKİKAYA KADAR ÖLECEĞİNİ BİLİYOR VE EN UFAK BİR ÇEKİNME BİLE GÖSTERMİYOR SARSILMA YOK OKUMA BİLENLER KURANI KERİM OKUYOR CENNETE GİTMEYE HAZIRLANIYOR BİLMEYENLER İSE ŞEHADET GETİRİYOR VE EZAN OKUYARAK YÜRÜYORLAR HERYER CEHENNEM GİBİ KAYNIYOR YİRMİ DÜŞMANA KARŞI HER SİPERDE BİR NEFER SÜNGÜ İLE ÇARPIŞIYOR ÖLÜYOR ÖLDÜRÜYOR İŞTE BU TÜRK ASKERİNDEKİ RUH KUVVETİNİ GÖSTEREN DÜNYANIN HİÇBİR ASKERİNDE BULUNMAYAN TEBRİĞE DEĞER BİR ÖRNEKTİR EMİN OLMALISINIZKİ ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUH DUR
M. KEMAL ATATÜRK

puar
07.03.2005, 16:45
elinize ve yüreğinize sağlık

Kaptan-58
07.03.2005, 16:46
ÇANAKKALE ZAFERİ
Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferidir. Bu zaferin Türk tarihi içinde ayrı bir yeri vardır. Hâlâ gözler onunla yaşarır, yürekler onunla ürperir, düşünceler onunla yücelir. Bu gün meydana gelmiş gibi canlıdır. Unutulmamıştır. Unutulamaz da... Neden? Çünkü o, anaların gözyaşı, Mehmetçiğin canı ve kanıdır.
Destanlar, genelde bir kısım olmamış hadiselerin olanlara ilavesiyle ortaya çıkmıştır. Halbuki Çanakkale zaferi bütünüyle yaşanmış, inanılmaz hadiselerden oluşan bir destandır.
Çanakkale Zaferi, Birinci dünya savaşında Kahraman yiğitlerimizin cihanı hayrette bırakan başlı başına gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır.
Çanakkale Zaferi, Müslüman Türkün, iman ve azminin, güç ve kuvvetinin canlı bir belgesi, mağrur ve zalim küfrün hakkın karşısında mağlubiyeti ve maddenin mana önünde ezilip yok olmasıdır.
Çanakkale Zaferi, ruhun maddeye, imanın insan iradesine üstünlüğünü haykıran ve kıyamete kadar da haykıracak olan bir destanın adıdır.
Çanakkale Zaferi; ırkları, renkleri ve dilleri değişik çeşitli milletlerden oluşan, emperyalist devletlerin ve bu devletlerin sömürgelerinden topladıkları,
Milli Şairimizin;
“Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” diyerek tarif ettiği “emperyalist güçlerin Müslümanlığı ve Türklüğü yok ekmek amacıyla ellerindeki bütün savaş araçlarıyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldırdığında;
Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Cehennem olsa gelen bağrımızda söndürürüz,
Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmez yürürüz.

Diyerek bütün gücüyle düşmana karşı koyan ve o kara günlerde vatandaşlarına;
Değil mi cephemizin sinesinde imân bir,
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir,
Değil mi sinede birdir vuran yürek... Yılmaz
Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz.
Diyebilen, Türk ordusunun destanıdır.
Çanakkale Zaferi, emperyalist devletlerin mağrur alınlarının seddül bahir kayalarına çarpılıp kırılması; korkunç emellerinin ebedi bir ölüme mahkum edilmesidir.
Çanakkale Zaferi, köleliği hiçbir zaman kabul etmemiş ve daima efendi ve hür yaşamış Müslüman Türkün kahramanlık destanıdır.
Şehitlerimizle sembolleşen Çanakkale Zaferi, olaylara mana gözüyle bakmasını bilenler için tam anlamıyla ilahi bir harekettir. Kur’an’daki Adiyât Suresi’nin sırrını taşıyan hareketler; hep ilâhi hikmetin tecellisi olmuşlardır.
“Allah yolunda koştukça koşanlar, kıvılcımlar saçanlar, sabah sabah akına çıkanlar, tozu dumana katanlar, düşmanının ortasından dalanlar hakkı için” ayetlerindeki sır, Çanakkale Zaferinde mevcuttur.
Çanakkale Zaferi, vatanı ve milleti, dini ve Devleti için canını Allah yolunda feda eden, yıkanmadan kanlı gömleğiyle kara toprağa giren ve hakkın rızasına eren şehitlerin destanıdır.
Anafartalar Komutanı ve Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Çanakkale’deki Türk Askerinin manevi gücünü şöyle anlatıyor;
“Karşılıklı siperler arası sekiz metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulamayarak kâmilen düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar gıbta edilecek îtidal ve tevekkül ki, öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiçbir terettüd bile göstermiyor, sarsılmak yok !... okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şâyân-ı hayret ve tek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”
Çanakkale Zaferi, biricik evladını, şefkat ve muhabbetle bağrına basıp; “Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, Ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana”, diyerek cepheye uğurladığı; oğlunun da kendini cepheye gönderen anasının elini öperek; “Hakkını helal et şefkatli ana, Canım feda olsun kutsal vatana” diyerek karşılık verdiği cefâkar analar ile yiğit ve kahraman Mehmetçiklerin destanıdır.
Milli Şairimiz Mehmet Akif’in, Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiirle sohbetimi tamamlamak istiyorum.
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor !
Bir hilal uğruna Yarab ! Ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı, değer,
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi,
.....
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Çanakkale zaferinin 89 uncu yılının Türk milletine hayırlar getirmesini yüce Mevlâ’ dan niyaz ediyorum.
Ne mutlu Allah yolunda koştukça koşanlara,
Ne mutlu şehadet şerbetini içip de Rabbına ulaşanlara.

Kaptan-58
07.03.2005, 16:53
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Toprak bedenimi sarsa
Bayrak gönlümdeki yarsa
Selam Edirne’den Kars’a
Adım, adım yürüyene

Yesevi'den başlayan yol
Hacı Bektaş,Yunus kol,kol
Hepsinde bir beraber ol
Gönül sözü dinleyene

Çağlar açtım,çağlar dürdüm
Yirmi dört boy hayat sürdüm
Dünyaya adalet ördüm
Medeniyet dileyene

Üç kıtada ayak izim
Üç kıtada dilim sözüm
Türk’üm, Türk’üm diye sazım
Avaz avaz söyleyene
Ne Mutlu Türküm Diyene

SONMEZ
07.03.2005, 17:34
ŞEHİTLERİMİZE SELAM...

ONLARA, ÖLÜ DEMEYİN;
ÇÜNKÜ ONLAR DİRİDİRLER...

ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL;
KAHRAMANLAR BEKLİYOR...

BİR BAYRAK DALGALANMAK İÇİN;
RÜZGAR BEKLİYOR...!!!

ALLAH MEKANLARINI CENNET ETSİN...

puar
08.03.2005, 07:34
VATAN SANA CANIM FEDA

puar
08.03.2005, 07:37
merhabalar.
2001 yılı 12 martında istanbuldan arkadaşlarla beraber şehitliği ve savaş alanlarını gezmeye gitmiştik. Şu an ismini hatırlamadığım emekli bir asker bizlere rehberlik yaptı. Orada yaşananları öylesine anlatıyordu ki o zamana kadar hiç ağlamamış(ergenlikten sonra) olan biz erkekler hüngür hüngür ağlamaya başlamıştık.kendimi öyle kaybettim ki o an karşımda bir ingiliz olsa ona saldırırdım.bizlere medeniyeti satmaya çalışanların medeniyetten ne kadar yoksun olduklarını o an daha iyi anladım. malesef inanmayanlar olduğu için yaşanmış olan bazı sırlı olayları sizlerle paylaşmayı düşünmüyorum.kusuruma bakmayın.
rehber abimiz bizlere buraları sürekli ziyeret etmemizin gerekliliğini anlattı ve tavsiyede bulundu. O yıl bizimle beraber 10-20 arası yolcu otobüsü vardı.
2001 yılından beri her yıl istisnasız şehitliklere gider ve ecdadımıza fatihalar okurum. geçen yıl gittiğimde sayamadım ama tahmini olarak 200 tane büyük yolcu otobüsü vardı(bir günde) . anadolu insanı vefalıdır ve atalarımıza karşı vefamızı göstermeye başladığımız için çok mutluyum.
ben de herkesi çanakkale şehitliğini ve savaş alanlarını ziyaret etmeye, dualar okumaya çağırıyorum. gelenler lütfen turistik geziye gidiyor gibi gelmesinler.
ecdadına sahip çıkana torunları da sahip çıkar.
saygılarımla.

puar
08.03.2005, 07:39
ÇANAKKALE CİHAD


Taze kuvvetle tepeler kolay aşılır sandılar,
Yeni birliklerle, bu sefer Suvla’ya çullandılar.

Binbeşyüz mücahit, koca bir kolorduyu durdurdu,
Londra ve Paris bu haberle sarsıldı ve kudurdu.

Dokuz ağustos, Anafartalarda atılan ağır yumruk,
Albay Mustafa Kemal’indi, zafer getiren buyruk.

On Ağustos’ta Conkbayırı’nda süngüler çalıştı,
Süper güçler iman karşısında apışıp kalmıştı.

Yirmibir Ağustos, yine saldırdı var kuvvetiyle,
Bulutlar bile yardıma geldi, Rabb’ın hikmetiyle...

Zorlu bekleyişler böylece başladı siperlerde,
Siper savaşı, kör dövüşü oldu artık her yerde.

Dostluklarla düşmanlıklar iç içe yaşandı o yıl,
Hediye faslından sonra haydi silahlara sarıl.

Aylar böylece geçti, hep soğuk derin siperlerde,
İlerlemek mümkün mü, kaldılar oldukları yerde?

Aralık ayı geldi, Mehmetçik siperden çıkmadan,
Düşman Anzak ve Suvla’dan kaçtı ardına bakmadan.

Seddülbahir’de kaldılar, ta Ocak ayına kadar,
Yenilmezlik ünvanını orda bırakıp kaçtılar.

puar
08.03.2005, 07:40
Çanakkaleden Cennete Yürüyüş


ben mehmedim,
babam yokya, yetim mehmet derlerdi, köyde
anamın bir tanesi,
köyümün göz bebeği.
çobandım, kuzular bana emanetti.
köyde,
akşam eve gelip,
anamdan şehit babamın hikayelerini dinlerdim.
zaten
yavuklumda yoktu,
yaşım onyediydi daha.
..............
sabah ezandan sonra bir gün,
muhtar emmim dayanmıştı kapıya,
zeynep bacı dedi anama,
mehmet nerde?
üzgün bir sesle...
seferberlik var bacı dedi.
canım anacığım
seferberliği kocasından bilirdi.
daha mehmedim körpecik deyişiyle
yere yığılışı bir.
................
çeşmeden bakraçları doldurup
geldiğimde evin avlusuna,
benimde dünya yıkıldı başıma,
ne olmuştu ki anama.
usul usul kendine geldiğinde
canımın bır parçası anam,
beni bağrına bastı.
ağladı, ağladı, ağladı.
...................
ben anamın feryadını
taa
çanakkalede
civan yiğitlerin,
teker teker düştüğünü gördüğümde anladım.
dedim ya,
ben onyedi yaşındaydım,
ben seferberlikten ne anlardım.
....................
köyümden çanakkaleye yolculukta,
kafileler, vagonlar,
insanlar, insanlar,
dağlar yürüyordu çanakkaleye.
onlarında çanakkalede öldüğünü
cennette gördüğümde anlamıştım.
......................
ve çanakkale.
çanakkale felaket,
çanakkale kıyamet,
çanakkale bize ölümün müjdesi,
köye,
anama kurtuluşun müjdesi.
..............
kaç gün olduğunu bilmediğim
savaş cehenneminin bir orta yeri.
yiğitmi yiğit, bir efsaneydi,
kol ağası rıza bey bağırdı.
yere yatın, yere yatın.
gök gürler gibi oldu
top düşmüştü yanı başımıza.
ve sonra beni bırakıp gittiler.
çorumdan, raşit çavuş
hanaktan, veli ağam
bursadan, şerafettin onbaşı
birde yandım ya ona yandım.
tabip asteğmen burhan beye yandım.
uçtular.
yaralı, parçalı cesetleri bizim,
ruhları onundu,
ALLAH ındı.
hey be,
kol ağası rıza beğde ağlarmış
hemde ne ağlamak.
ama ateş yanıyor,
ama ateş yakıyor,
biz vuruşuyoruz, çanakkalede.
.......................
hangisi olduğunu bilmediğim,
bir çanakkale gününde,
komutanım komutanım diye
kaçarken rıza beyime,
bende yıkıldım yere,
bende yenilmiştim bir kalleş mermiye,
daha canım bende iken,
uçmadan allahıma,
son duyduklarım,
bağırmıştı komutanım.
mehmet, mehmet.
.......................
ve sonra,
çanakkalenin bittiği yıllardayım,
ben cennete
ibrahimin koçlarına,
çobanlık yapmaktayım.
cennet akşamları
savaş yıllarının anılarıyla dolar bizde.
birgün aksaraylı ibrahim çavuş,
birgün veli ağam,
gezer gelir cihanı, anlatırlar heryanı,
anam ağlarmış köyde.
ama türkün kadını yıkılmaz.
mağrurmu, mağrur
iki şehit sahibi,
birde kuzularım, bensiz çok hırçınlarmış hani.
bir başka cennet akşamı,
doktor burhan bey gelir.
ruhu gezer anadoluyu,
istanbulu gezer, karsı gezer,
gelir ağlardı dizimin dibinde.
mehmet derdi her seferinde,
dün çanakkaleyi geçemediler,
bugün çanakkaleden çok ilerdeler.
ben ibrahimin koçlarının çobanı,
çıkamazdım dışarı
ama cennet akşamları
hep havadis alırdım ülkemden.
bazan savaşın acılarından mutluluk çıkardı,
havadisler kötüyken.
birgün bir kara haber gelir,
ülkem kötü ellerde,
yeniden yıkılırız...
yada güzel haberler,
o gün ne de mutluyuz.
birgün bir kara haber gelir
cennet akşamlarına,
cudide bir yavrumuz düşmüş toprağa
yıkılırız,
bir gün duyarız, gebermiş bir eşkiya.
biz yeniden var oluruz, cennet akşamlarında.
kol ağası rıza beyin getirdikleri,
ne kadar mutlu ederdi bizleri.
o gezerdi okul bahçelerini,
görürdü türkün yetişen yeni filizlerini.
o zaman, çanakkalenin anlamı var.
.......................
ben çanakkaleye geldiğimde
yaşım onyedi.
neslim soyum sopum yok.
ben ibrahimin koçlarının çobanıyım,
cennette.
beni unutmayın, beni unutmayın,
ne olur
çanakkaleyide unutmayın.

puar
08.03.2005, 07:41
Çanakkale Şehitleri Seni Bekliyor


Çiçekleri hep sıra sıra dizili,
Yapraklarında isimleri yazılı,
Sahilde dalgalar bile kan kızılı,
Çanakkale Şehitleri seni bekler.

Duygularımız buralarda dorukta,
Mücahid’’in bir özetidir bu nokta,
Allah Allah nidaları var ufukta,
Çanakkale Şehitleri seni bekler.

Şehitler her yerde diridir karşında,
Nice hatıra saklı her bir taşında,
Geçemeyenler yatar yanıbaşında,
Çanakkale Şehitleri seni bekler

puar
08.03.2005, 07:42
GARDASLAR BU YAZILARI LÜTFEN ÜŞENMEDEN OKUYALIM

puar
08.03.2005, 07:43
Sivas Gelibolu Arası


Sen sivasın karlı rüzgarında
Yorgun bir baharda;
Ben gelibolu yarımadsında
Nurların gökten döküldüğü bir akşamda
Hırçın bir dalgayla yıkılmış dünyasında
Yalnızlığı kokluyorum yavaş yavaş.
Hüzünlü bir fotğraf var elimde
Şehitler geçiyor gözlerimden
En sonda ben...
Hasretine şehit düşmüşüm
Severken öyle kendi kendime.
Geldiğinde,dönemeyince seninle
Gömüldüm kabatepe sahillerine
Dünya üstüme düşsün
Ben senin ellerine

Kaptan-58
08.03.2005, 07:53
BU FORUMA YAZI YAZAN VEFALI ARKADAŞLARIMA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.....

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....


<KAPTAN>

Kaptan-58
08.03.2005, 07:57
CEPHEDE NAMAZ

İngilizin vakit vakit gemilerden siperden...

Yine bolca gülle, bomba savurduğu bir gündü

Hızlı hızlı geçiyordum tehlikeli bir yerden

Birden bire gözlerime büyük birşey göründü

Böyle büyük görünen şey küçücük bir insandı

Fakat bana çok dokundu, ayaklarım bağlandı.

Ateşlerin yaladığı bu düzlükten geçenler

Güllerin cehennemlik yağmurundan kaçarken

Yolun biraz kenarında tek başına bir nefer,

Pervasızca bombalardan, ateşlerden, herşeyden.

Kendisine süngüsünden bir mihrabcık yapmışdı,

Sonra onun karşısında namaza durmuştu.

Ne, havada ıslak çalan... ve düştüğü yerlere

Kızgın çelik dahmelerle ölüm saçan gülleler

Ne, semada ifrit gibi vızıldayan teyyare

Ne, dünyalık bir düşünce ne bir korku ve keder

Onun demir yüreğini oynatmaktan âcizdi,

Sanki toplar, şarapnallar tehlikesiz, sessizdi.

Potinleri yanındaydı... Onun büyük saygısı

Kunduralı ibadeti görmüyordu muvafık

Böyle temiz bir yüreğin bütün işi kaygısı

Elbet Hakk'ın rızasına olmalıydı mutabık

Kuru toprak üzerinde kundurasız kılınan

Bu namazın, pek uygun bir kubbesiydi âsuman!

bir çam ona gölgesinden yapmış idi seccade

Sanki tekbir alıyordu vakit vakit top sesi

Gözlerinin sade akı beyaz kalan yüzünde

Parlıyordu o sarsılmaz imanının gölgesi

Bir Müslüman nasıl olur bu levhadan anladım

Hürmetle yavaş yavaş sokuldum beş-on adım.

Başındaki kabalağın gölgesine gömülen

Süzük gözler dikilmişti o süngüden mihraba

Hakkın büyük divanında eli bağlı dururken

Artık o can kaygısı almıyordu hesaba.

Allah Allah! bu ne yüksek bir imandır Yarabbi!

Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır Yarabbi!

Kahramandır çünkü toplar etrafında patlarken

Zerre kadar titremedi namazını bozmadı

Dört yanına ateş saçan türlü türlü âfetten

Sanki onu kuruyordu bir meleğin kanadı.

Onun böyle tevekkülü bana çok dokundu

Yüreğimi bir şey ezdi... İki gözüm sulandı.

Ey medenî İngilizler! daha varsa getirin

İnsanları küme küme öldürecek şeyleri

Getirin de şu cenneti cehenneme çevirin,

Bak onlar korkutur mu bir Müslüman neferi,

Bunu halâ anlamıyor ne Hamilton ne Grey

Müslümanı korkutamaz Allah'ından başka şey.

Böyle dalgın düşünerek geçerken ben yanından

Sağa-sola selâm verdi namazını bitirdi.

Sonra biraz kımıldandı ellerini-Yaratan

Allahına dua için- gök yüzüne çevirdi.

Şimdi artık Allahına döküyordu derdini

Gözlerini kapamıştı unutmuştu kendini.

Hâlıkına karşı boynu bükük duran bir nefer

Korku bilmez bir yiğitti... hürmetle eğilelim.

Duasına mutlak âmin diyorlardı melekler

Kendimi pek fazla gördüm usul usul çekildim.

Ben giderken kulağına değdi onun sedâsı,

Allahümme salli alâ seyyidina... duası.

Çekilmiştim; fakat hâlâ geriye

Bakıyordum ne yapıyor o diye

Ben merakla böyle durup bakarken

O doğruldu silkinerek yerinden

Hâlikiyle hesabını bitirdi.

Süngüsünü kılıfına geçirdi,

Gidiyordu arkasından seslendim

Dönüp baktı cevab verdi

– Efendim.

– Uğur ola acelen ne hemşerim

Biraz eğlen gel sigara içelim.

– Yok efendi affedersin işim var

Öyle çokluk eğlenemem vakit dar.

– Adam sen de ne olurmuş gel biraz

Şuracıkta oturalım.

– Olamaz.

Sonra belki yetişemem nöbete

Burdan daha epey sürer şu tepe

Başka vakit görüşürüz inşaallah

– Selâmetle koçyiğidim eyvallah

Fakat bâri şu paketi olsun al

– Eksik olma tütün içmem hoşça kal.

– Bir söz daha: Neredesin?

– İlerde

Kanlı sırtın önündeki siperde...

Böyle deyip şahin gibi süzüldü

Sanki bağlı bir arslandı çözüldü.

Kanlı sırtın önlerinde eğlenirmiş bu aslan

Fakat bilmem bu toprağın kansız yeri neresi

Düşmanlar da şâhiddir ki, seller gibi çağlayan

Türk kanıyla yoğrulmuştur bütün dağı deresi,

Sen de işte o fedakâr erlerdensin ey yiğit

Vazifen pek mukaddestir onun durma hadi git.

Adı neydi nereliydi soramadım kendine

Fakat onun Türk olduğu lisanından belliydi.

Adı Mehmet, ya Ahmet anlamağa hacet ne?

Oradaki yiğitlerin hepsi de bir halliydi.

Hepsi dindar, hepsi nazik, hepsi tosun, hepsi mert

Hepsinde de düşman kini bir onulmaz dert.

Selâm size ey Bursa'nın Ankara'nın, Konya'nın

Vatan için ölümleri şeref bilen evlâdı.

Emin olun sizden akan bir damlacık al kanın

Elemiyle bir milletin bütün ruhu kanadı.

Şimdi hâlâ nerde görsem kalabalıklı bir asker

Hatırıma gelir hemen namaz kılan o nefer.

puar
08.03.2005, 08:02
yazmakta ziyaede inşallah burda tüm arkadaslar okuyordur

Kaptan-58
08.03.2005, 08:52
SAĞ KOLUMU KAYBETTİM AMA SOL KOLUM VAR
Seddülbahir ve Conkbayır'ın büyük kahramanlarından biride Bombacı Mehmet Çavuş 'tu. Bu kahraman Anadolu çocuğu ,İngilizlerin siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen yakalar,karşı tarafa fırlatır ve zararını kendilerine dokundururdu. İngilizler bunu anlamış olacaklar ki bombaları bir kaç sayı saydıktan sonra fırlatarak Mehmet Çavuş 'un iadesini önlemeye çalışmışlardı. İşte böyle bir bomba Mehmet Çavuş 'un elinde patlayarak sağ elinin bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı vazife şuuruyla hastahaneden tabur kumandanına yazdığı mektupta şöyle diyordu:
"Sağ kolumu kaybettim, zarar yok,sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden ve yüne kıtama iltihak edip düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz kapanmamış olmasıdır.
Hastahaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz ,affedeniz muhterem kumandanım.."

serhankaburcuk
08.03.2005, 10:15
YOLCU...

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğilde kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

serhankaburcuk
08.03.2005, 10:24
BİR YOLCUYA...

Dur yolcu!Bilmeden gelip bastığın
Bu Toprak,bir devrin battığı yerdir.
Eğilde kulak ver,bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.


Bu ıssız ,gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek ,Anadolunda
İstiklal uğrunda,namus yolunda,
Can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bu tümsek ,koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmedin düşmanı boğuldu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki,hasrolan kan,kemik,etin
Yaptığı bu tümsek ,amansız,çetin,
Bir harbin sonunda,bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir....

Kaptan-58
08.03.2005, 12:54
SORAN OLURSA

Seni tek başına gören olursa
Dertliyim derman bulunmaz dersin
Gözünden akan yaşı gören olursa
Sevdiğim askerden gelmedi dersin

Başkasını seversin diyen olursa
Ondan başkasını sevemem dersin
Seni evlendirecekler diyen olursa
Ömrümde başkasına yar olmam dersin

Ne zaman gelecek diye soran olursa
Geldi kalbimde yaşıyor dersin
Onun aşkı yalan diyen olursa
Ettiğimiz yemin büyüktür dersin

ASKERLER VURULUNCA DEĞİL
UNUTULUNCA ÖLÜRLER

Kaptan-58
09.03.2005, 07:29
MEHMEDİM

Gayrı anlatılmaz bu savaş bence
Dağ taş konuşmuştu kendi dilince
Hücum diye bir ses duydum ilk önce
Sonra allah allah dedi mehmedim


Ne ana ne sıla ne yar hayali
Bir gör mehmetteki kükremiş hali
Kırpmadı gözünü yağmur misali
Mermi yedi havan yedi mehmedim
Can askerim


Bu öyle bir iman öyle ihlas ki
Secde eder cümle canlı ve bitki
Bir temmuz akşamı allah şahit ki
Şaha kalkmış vatan idi mehmedim


Bu akşam yıldızlar saramış gibi
Tepeler titreşir hava kış gibi
Bir dağın sırtında dağ varmış gibi
Omuzlamış bir mehmedim mehmedim
Can askerim

Kaptan-58
09.03.2005, 14:09
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...........

doktor
09.03.2005, 15:09
şu topraklar üzerinde rahatça oturoyasak onların sayesinde
allah onlardan razı olsun

Kaptan-58
09.03.2005, 15:32
MEHMETÇİĞE SAYGI
25 Nisan 1915 günü Conk Bayırı'nda Türkler ve birleşik kuvvetleri arasında
korkunç siper savaşları oluyor.Siperler arasında 8 metre mesafe var.Süngü
hücumundan sonra savaşa ara verildi.Askerler siperlerine çekildi.Yaralılar
ve ölüler toplanıyor.İki siper arasında açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak
üzere olan ingiliz yüzbaşısı avazı çıktığı kadar bağırıyor,ağlıyor,kurtarın diye
yalvarıyordu.Fakat hiç kimse çıkıpta ona yardım edemiyordu.Çünkü en küçük
bir kıpırdanmada yüzlerce kurşun yağıyordu.Bu sırada akıl almaz bir olay oldu.
Türk siperlerinden beyaz bir iç çamaşırı sallandı.Arkasından aslan yapılı bir
Türk askeri silahsız siperden çıktı.Hepimiz donup kaldık.Kimse nefes almıyor
ona bakıyorduk.Asker yavaş adımlarla yürüyor,siperdekiler ona nişan almış
bekliyordu.Asker yaralı ingiliz subayını okşar gibi yerden kucakladı,kolunu
omuzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı.Yaralıyı usulca yere
bırakıp geldiği gibi kendi siperlerine döndü.Teşekkür bile edemedik.Savaş
alanlarında günlerce bu kahraman Türk Askerinin cesareti,güzelliği ve insan
sevgisi konuşuldu. Dünyanın en yürekli ve kahraman Askeri Mehmetçiğe
derin sevgi ve saygılar.
Üsteğmen CASEY
(Daha sonra Avustralya Genel Valisi oldu)

Kaptan-58
09.03.2005, 15:35
AŞAĞIDAKİ MEKTUP ÇANAKKALEDE ŞEHİT OLAN BİR YİĞİDİN MEKTUBUDUR....


BİR ÇANAKKALE ŞEHİDİNİN SON MEKTUBU

Valideciğim,

Dört asker doğurmakla müftehir şanlı Türk annesi!
Nasihat-amiz mektubunu, Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının sayesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillikleri içinde mest olmuş ruhumu bir kat daha takviye etti. Okudum, okudukça büyük dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet edemeyerek eğilmesi, bana, annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip kalkıyordu ve beni, annemden mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardı.

Gözlerimi biraz sağa çevirdim güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçları kendilerine mahsus bir seda ile beni tebşir ediyorlardı. Nazarlarımı sola çevirdim cığıl cığıl akan dere, bana validemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, köpürüyordu... Başımı kaldırdım, gölgesinde istirahat ettiğim ağacın yapraklarına baktım. Hepsi benim sevincime iştirak ettiğini, yaptıkları rakslarla anlatmak istiyordu. Diğer bir dalına baktım, güzel bir bülbül, tatlı sedasile beni teşhir ediyor ve hissiyatıma iştirak ettiğini ince gagalarını açarak göstermek istiyordu.

İşte bu geçen dakikalar anında, hizmet eri:
-Efendim, çayınız, buyurunuz, içiniz, dedi.
-Pekala, dedim. Aldım baktım, sütlü çay...
-Mustafa bu sütü nereden aldın? dedim.
-Efendim, şu derenin kenarında yayıla yayıla giden sürü yok mu?
-Evet, dedim. Evet ne kadar güzel.
-İşte onun çobanından 10 paraya aldım.

Valideciğim, on paraya yüz dirhem süt, hem de su katılmamış. Koyundan şimdi sağılmış, aldım ve içtim.
Fakat bu sırada düşünüyorum. Ben validemin sayesinde onun gönderdiği para ile böyle süt içeyim de, annem içmesin, olur mu? Şevket neden içmiyor?
Fakat yukarıdaki bülbül bağırıyordu: "Validen kaderine küssün, ne yapalım. O da erkek olsaydı, bu çiçeklerden koklayacak, bu sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin aheste akışını tetkik edecek ve çıkardığı sesleri duyacak idi."
Şevket merak etmesin, o görür, belki de daha güzellerini görür.
Fakat valideciğim, sen yine müteessir olma. Ben seni, evet seni mutlaka buralara getireceğim. Ve şu tabii manzarayı göstereceğim. Şevket, Hilmi de senin sayende görecektir.
O güzel çayırın koyu yeşil bir tarafında, çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu.

Ey Allah'ım, bu ovada onun sesi be kadar güzeldi. Bülbül bile sustu, ekinler bile hareketten kesildi, dere bile sesini çıkarmıyordu.
Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaat ile namazı kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm.

Bütün dünyanın dağdağa ve debdebelerini unuttum.
Ellerimi kaldırdım, gözlerimi yukarı diktim, ağzımı açtım ve dedim :
-Ey Türklerin Ulu Tanrısı! Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların Halkı! Sen bütün bunları Türklere verdin. Yine Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel yerler, seni takdis eden ve seni ulu tanıyan Türklere mahsustur.

"Ey benim Yarabbim! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri; ism-i celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle, ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle!"

Diyerek bir dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mes'ut, benim kadar mesrur bir kimse tasavvur edilemezdi.

Dünyanın en güzel yerleri burası imiş. Yalnız bu memleketlerde düğün olmuyor. İnşallah düşman asker çıkarır da, bizi de götürürler, bir düğün yaparız, olmaz mı?

Kadir'e mektup yazdım.

Valideciğim, evdeki senet vesaireyi kimselere kat'iyyen vermeyin ve sorarlarsa biz bilmiyoruz deyin.

Çantayı al, sandığa koy. Ben sana vaktiyle anlatmış idim., bu dünya böyledir.

Fakat sen merak etme. O parayı vermese, adliyedeki adam vermezdi. Hani nasıl aldık. Yalnız zaman ister.

Valideciğim, çamaşır falan istemem, paralarım duruyor, Allah razı olsun.

Oğlun
Hasan Etem
4 Nisan 1331
(17 Nisan 1915)

Kaptan-58
09.03.2005, 17:10
BU VATAN BİZİM.....

ŞEHİTLERİMİZİN RUHU RAHAT OLSUN... BİZLER VAAR OLDUĞUMUZ SÜRECE EZAN DİNEMZ BAYRAK İNMEZ......

Kaptan-58
10.03.2005, 07:22
ŞEHİTLER ÖLMEZ.... VATAN BÖLÜNMEZ....

Kaptan-58
10.03.2005, 08:26
TÜRK ASKERİNE SAYGI
Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar,hatta onlarla savaşanların
anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir.Mutluluk Türklerle beraber savaşmaktır.
Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.
Taş üzerinde yatıyor,güneşe,fırtınalara,soğ uğa,yağmura karşı korumasız
siperlerde,çamur ve toz içinde günler geçiyor.Fakat dünyanın bütün vasıta ve
imkanlarına sahip düşmanlarıyla aslanlar gibi döğüşüyorlardı.Bu ne sessiz,
gösterişsiz bir yurt sevgisi idi..!Allah adını yürekten tekrarlayarak saldırganın
üzerine atılıyorlardı.Düşmanları da onlara hayrandı.
(Mehmetçiğe minnet ve saygılarımla)

Gen.Liman Von SANDERS
Alman Generali 5.Ordu Komutanı

Kaptan-58
10.03.2005, 10:36
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE......

OSMANLI TORUNUYUZ...

YA SEV YA TERKET.....

V1CT0RY
10.03.2005, 11:52
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE......

OSMANLI TORUNUYUZ...

YA SEV YA TERKET.....
+1967
______________________________ __
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

Kaptan-58
10.03.2005, 12:23
SOĞUKTA SICAKTA KARDA
NÖBETİNİ TUTARLAR
VATAN MİLLET BAYRAK DİYE
ŞEHİT OLUP YATARLAR.....


YA SEV YA TERKET......

puar
10.03.2005, 12:31
AH BE ASKERLİĞİ ÖZLEDİM...


VATAN SANA CANIM FEDA.....

Kaptan-58
10.03.2005, 15:19
BİR FRANSIZ GENERALİ
"1930 yılında Fransızlara ait bir mezarın açılışında bulunan general,Şehitlerimizin bulunduğu kabirleri de ziyaret etmeden gidememiş ve yanındaki Fransız topluluğa şunları anlatmıştır."-Efendiler! Sizlere hafızamda hala taptaze kalan canlı bir hatıramı anlatmak istiyorum.Türk askeri,dünyada eşine ender rastlanan hasletlere sahiptir... Dinleyiniz! Bir sabah vakti günün ilk ışıklarıyla birlikte Türklerle süngü harbine başlamıştık.Türkler çok mahir ve cesur döğüşüyorlardı.Onlarla başa çıkmak mümkün görünmüyordu.Akşamın geç vakitlerine kadar süren çarpışmalardan sonra,yaralılar toplanırken,ben de harp sahasına gelmiştim.O karışık hengamede gördüğüm manzarayı,her şeyi bir kenara bırakarak büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla seyre koyulmaktan kendimi alamadım.Şöyle ki:"Bir Türk askeri kendi yaralarına yerden aldığı toprakları basarken,kucağına yasladığı başka bir askerin yaralarına da,gömleğinden yırttığı parçaları sarıyordu...Efendiler! Bu fedakar,kahraman ve asil Türk askerinin kucağındaki yaralı kimdi biliyor musunuz? Sözlerini hıçkırıklarla sürdüren general,gözyaşlarını mendiliyle silerek,heyecanlı bir ses tonuyla,o Türk yiğidinin kucağındaki yaralı asker,bir Fransız,bir Fransız askeriydi! ardından da yere çöküp bir süre daha gözyaşları akıttı."

Kaptan-58
10.03.2005, 16:24
şehitlik yapılırken,toprak altında birbirlerine sarılmış iki Subay iskeleti bulunmuştur.Künye ve Muskadan,birinin 57.Alay 6.Bölük Komutanı Erzincanlı Üstteğmen Mustafa ASIM,diğerinin de İngiliz Kolordusundan Yüzbaşı L.J.WOITERS olduğu ve bu iki Kahramanın 26 Nisan 1915 günü siperlerde boğuşurken öldükleri anlaşılmıştır. Şehitlikteki yazı

Kaptan-58
10.03.2005, 17:59
İKİ YOLCU

Bu kalabalık senin düğününe
Benimse cenazeme geliyor
Bu davullar senin düğününe;
Benimse cenazeme çalıyor.

Senin üzerine çiçek
Benim üzerime toprak atacaklar
Senin kınalı ellerinden
Benimse tabutumdan tutacaklar

Seni türkülerle, beni ağıtlarla
Uğurlayacaklar bizi iki yolcu gibi
İkimizde giysisi beyaz olacak
Nüfusa seni EVLİ beni ise ÖLÜ
Yazacaklar.

dragon_58
10.03.2005, 18:51
Vatanıma yan bakan kem gözleri oyarım,
Gerekirse kellemi taş yerine koyarım,
Siz raksında rakkase, ben de şunu duyarım:
"Allah için ölene ölü demeyin sakın!"
Melekler var cepheye gidiyor akın akınHEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN

dragon_58
10.03.2005, 18:54
ŞEHİT ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

ariffr58
10.03.2005, 19:29
$EHIDLERE AGLANMAZ
_$EHID ANALARINA_
O yanaklarindan suzulen gozyaslarin mi
Gokte ay mi yarildi,bu agliyan kim
Bu hiçkirik senin degil
Benim
Ana,aglama gayri
Tenime dokunuyor gozyaslarin
Urperiyorum

Son ugurlayisin degil ki bu
Savas yeni basliyor daha
Degisen sadece
Sadece ardimdan okudugun
Ayete'el-kursi yerine simdi fatiha
N'olur ana yetisir
Kapanma tabutumun ustune bu kadar
Kapanma ana
Yildizlari goremiyorum.

Kaptan-58
11.03.2005, 07:26
VATAN SANA CANIMIZ FEDA.......

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

volcano58
11.03.2005, 07:41
ALLAH BU MİLLET İÇİN CAN VERMİŞ TÜN İNSANLARIMIZIN RUHUNU ŞAD ETSİN İNŞALLAH
HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN........................

puar
11.03.2005, 07:44
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!..


[/b]

puar
11.03.2005, 07:57
Osmanlı Donanmayı Hümayunu, II: Abdülhamit’in kararıyla, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan beri çürümeye terkedilmiş bir durumdaydı. Bunda, Sultan Abdülaziz’in çok önem vererek kurduğu donanmanın tehdidiyle tahttan indirilmesi ve Abdülhamit’in ‘benim de başıma gelirse’ düşüncesi büyük etken olmuştur. 1903 yılında İngiltere’ye bu konuda bilgi veren Kraliyet Armadası Birinci Lordu Earl Selbourne, Türk donanması için “Mevcut bile değil.” demişti.

Osmanlı Devleti’nin donanma açısından güçlenmesi gerekiyordu. Yunanistan da donanmasını güçlendirmeye çalışan bir başka devletti. 1900’lerin başında denizlerde üstün olmak her şeyden önemliydi. Çünkü kara yolları henüz o kadar gelişmiş değildi.


Sultan Osman I


Yine aynı dönemde İngilizler tarafından “drednot” tipi gemiler geliştirilmişti. Bu tip gemiler daha hızlı hareket edebiliyorlardı, yüzen bir filo gibiydiler, fakat yeni deneniyorlardı.

1911 yılı baharında, Arjantin ile yaşanan amansız deniz çekişmesi yaşanırken, Brezilyalılar dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmak istiyorlardı. Bu amaçla Brezilya; İngiltere, Newcastle’daki Armstrong şirketine bir drednot siparişinde bulundu ve adını Rio de Jenerio koydu. 1913’e gelindiğinde Brezilya ile Arjantin arasındaki sorunlar giderilmiş, 1913 Temmuzuna kadar Brezilya’nın yaptığı düzenli ödemeler bu tarihten sonra kesilmiştir. Brezilya gemiyi almaktan vazgeçmişti. Armstrong Şirketi çok fazla telaşlanmamıştı çünkü gemiyi alacak biri mutlaka bulunacaktı.

Osmanlı Devlet’i İngiltere’ye kırka yakın irili ufaklı gemi siparişinde bulunmuştu. Başlangıç için o günün parasal karşılığı dört milyon Sterlin’e iki drednot ısmarlanmıştı. Biri Reşadiye olacak drednotlardan diğeri ise Sultan Osman I adıyla alınacaktı. Sultan Osman gemisi, Yunanlıların da katıldığı ihalede Osmanlı Devleti tarafından alınan Rio adlı gemiydi. Süvarisinin kimliği bile saptanmıştı: Hamidiye’nin efsanevi kahramanı Rauf Bey.


"Sultan Osman I" postakartı


Bu gemilerin alınabilmesi için yeterli bütçe olmadığından geniş çapta bir bağış kampanyası düzenlenmiş, o zamanın olanaklarıyla kahvelerde, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde, müsamere ve eğlencelerde sürekli olarak para toplanıyordu. Bayram gibi vesilelerle öğrencilerin ellerine kumbaralar veriliyor ve bu kumbaralarla para topluyorlardı. Önemli para yardımlarında bulunanlara “Donanma İane Madalyası” adı altında bir de madalya veriliyordu.

Fakat işler umulduğu gibi gitmiyordu. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Almanya ile sürüklendiği bu günlerde İngiltere gemileri verip vermemekte tereddüt ediyordu.


27 Temmuz 1914’te Reşit Paşa vapuru ile Sultan Osman’ı teslim almak üzere, Bahriye Nazırlığı’nı ve Osmanlı Devleti’ni temsilen Rauf Bey Newcastle’ a varmıştır. Churchill Sultan Osman’a el koymanın çok büyük bir diplomatik karmaşaya neden olacağını bilmektedir ama İngiliz Armadasının önüne çıkabilecek böylesi bir gemiyi teslim etmek de istememektedir. Ve 3 Ağustos 1914’te Churchill’in açıklaması ile Sultan Osman ve Reşadiye’ye el konduğu resmi olarak açıklanmıştı. Rauf Bey anılarında şöyle diyordu:


Sultan Reşat'ın Erin'e dönüşünü gösteren çizimler.

“....Geminin son taksiti olan yedi yüz bin Lira da ödenmişti. İşleri bir an önce bitirmek için denemelerin bir kısmından vazgeçerek fabrika ile 2 Ağustos 1914 günü geminin, bize teslimi konusunda anlaşmıştık. Fakat parayı verişimizin ertesi günü için kararlaştırılan sancağımızı çekme töreni zamanından yarım saat önce İngilizler Sultan Osman’a el koydular.”

“....Gerektiği şekilde şiddetle protesto edildiyse de kimse oralı olmadı....”

Bu gemiler paraları ödendiği halde teslim edilmemiş, paraları ise iade edilmemiştir. Sultan Osman gemisi derhal İngilizleştirildi ve ismi “Agincourt” olarak değiştirildi. Reşadiye ise Erin ismini aldı. Fakat kaderi oldukça hazin oldu. 22 Ağustos’ta seyre hazır olan geminin denenmesinde görülür ki silahları iyi çalışmamaktadır. 26 Ağustos 1914’te onarım için çekilir. Başarısız bir gemi olarak bir daha kimseye satılamaz ve 1922 yılında gemi sökücüler tarafından parçalanmaktan kendisini kurtaramaz.

puar
11.03.2005, 07:58
Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.”

Churchill


ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Kaptan-58
11.03.2005, 15:30
BU VATAN BİZMDİR BİZİM KALACAK..

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

puar
11.03.2005, 15:37
Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, Ingilizler için felaket olmuştur.... Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, Ingilizler kendileriyle dövüştükten sonra bittecrübe anlamışlardır.”

Ingiliz Generali Oglander

okan_58
11.03.2005, 15:39
YAZIKLAR OLSUN TURK SINEMASINA SEHITLERIMIZIN NASIL SAVASTIKLARINI NASIL BU VATAN UGRUNDA CAN VERDIKLERINI ANLATAN BIR FILM YAPAMADILAR...

HER ULKE TARIHINDE ALDIGI BASARIYI SINEMAYA DOKERKEN BIZIM SINEMACILARIMIZ NEDEN UYUYORLAR?

SEHITLERIMIZ UNUTMAYALIM

SAYGILARIMI SUNARIM SIZ HEMSEHRILERIME

OKAN (AMSTERDAM/HOLLAND)

deli_yigido
11.03.2005, 15:44
you lıves for our countrıes!!cok sukur TURK'uz :twisted:

puar
11.03.2005, 15:46
gardas...çanakalle belediye başkanı ve zeytınburnu belediye başkanların birlikte hazırlamış olduğu belgesele 18 mart günü göztereime girecek...90 sene sonra nihayet....NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE bu sözleri soylemek nasip olduğu için...şehitlermizi içiN EL FATİHA..amin

Kaptan-58
11.03.2005, 15:52
18 MARTTA GELİBOLU VİZYONA GİRİYOR... ONDAN SONRA HAZİRANDA VE AĞUSTOSTA 2 TANE DAHA ÇANAKKALE ZAFERİNİ ANLATAN YAPIMIN ÇEKİMİNE BAŞLANACAK.... ÇOK ŞÜKÜR BİZİM ZAFERLERİMİZDE FİLM HALİNE GELECEK.... AYRICA ÜMRANİYE BELEDİYESİ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ADLI ÇİZGİ FİLM YAPMIŞ 75 DAKİKA.... YA GALİBA ARTIK BİRİLERİ UYANMAYA BAŞLADI NE KADAR GÜZEL....

okan_58
11.03.2005, 15:55
SAVASLARIMIZI SEHITLERIMIZI COCUKLARIMIZA ANLATMANIN EN IYI YOLU ASLINDA ONLARA KITAP OKUMA ALISKANLIGINI ASILAMAKTIR AMA BUNU NE YAZIKKI SIMDIYE KADAR BASARAMADIK...

ELIMIZDE 2. BI SECENEK VAR, ODA SINEMAYA DOKMEK SAVASLARIMIZI BU GUZEL BI SEKILDE YAPARSAK SADECE BIZIM COCUKLARIMIZA DEGIL TUM DUNYAYA NE OLDUGUMUZU ANLATMA IMKANI DOGAR...

MALUM BEN YURTDISINDA YASAYAN BIR TURKÚM BURDAKI GENCLIGIN HIC HABERI YOK KURTULUS SAVASINDAN FALAN O YUZDEN REKLAM COK ONEMLI ONLARA DEDELERININ NASIL SAVASTIKLARINI GOSTERMEK...

SOYLECEKLERIM BUKADAR TEKRAR SAYGILAR

OKAN

puar
11.03.2005, 16:02
çanakkalede okuyan bir gardasınız olarak...gerçekten binlerce kitap var ç.kale zaferi için ama çoğu kutuphanelerin tozlu raflarında..orda yaşan halkın bir çoğuda bu konuşlarda malasef bilgileride yok...farkında değil insanlar yaşadığı toprakların...once bu insanlar biliçlenmesi lazım..ta binlerce km den anzaklar geliyor..bizler burdan gidemiyoz..gün olur bunlarda değişiri...sadec bir faitha bize kaldı onuda kesik etmeyelim....şehitlerimizin ruhlarında EL FATİHA

Kaptan-58
11.03.2005, 16:25
SİZE ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ BİR KAÇ KİTAP TAVSİYE EDEBİLİRİM AMA BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN KİTAP

MEHMED NİYAZİ - ÇANAKKALE MAHŞERİ

TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR KİTAP HERKESİN OKUMASINI İSTERİM....

RUHUNUZ ŞAAD OLSUN HALA VATANINI SEVEN BİRİLERİ VAR...

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....

puar
11.03.2005, 16:37
CANIM GARDASIM O KİTABI BEN OKUDUM SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜNÜ TAM ANLAMI İLE YANSITMIŞ..BENDE TAVSİYE EDERİM

Kaptan-58
11.03.2005, 17:42
HERŞEY SİVAS HERŞEY TÜRKİYE İÇİN......

V1CT0RY
11.03.2005, 18:36
şehitlerimiz allah rahmet eğlesin heposi nur içinde yatsın bu vatan hepsine minnettar...
______________________________ ____________________
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

Kaptan-58
12.03.2005, 11:48
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....

V1CT0RY
12.03.2005, 13:50
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....
+1967
______________________________ _____________________
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

puar
13.03.2005, 21:49
VATAN SANA CANIM FEDA

Kaptan-58
14.03.2005, 07:48
GELİBOLU ADLI BELGESEL FİLMİ 18 MARTTA SİNEMALARDA......


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

sivas58net
14.03.2005, 08:58
GELİBOLU ADLI BELGESEL FİLMİ 18 MARTTA SİNEMALARDA......


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ... GARDAŞIM AGZINA SAĞLIK << ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ>>

Kaptan-58
14.03.2005, 09:01
BU EZANLAR Kİ ŞAHADETLERİ DİNİN TEMELİ........


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

Kaptan-58
14.03.2005, 09:53
BU AZİZ VATAN İÇİN CAN VEREN ŞEHİTLERİ DÜŞÜN... DÜŞMANDAN KORKUP KAÇMAMAK İÇİN KENDİ AYAKLARINI PALASKAYLA BİRBİRLERİNE BAĞLAYAN KAHRAMAN MEHMETÇİĞİ BİR DÜŞÜN. OĞULLARINI KINALAYIP KINALI KUZULARIM VATANA FEDA OLSUN DİYEN ŞEHİT ANALARINI BİR DÜŞÜN... KOCA MERMİYİ TEK BAŞINA KALDIRAN SEYİD ONBAŞIYI BİR DÜŞÜN 26 TÜRK YAPIMI MAYINLA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMASINI ÇANAKKALEYE GÖMEN NUSRET MAYIN GEMİSİNİ KAHRAMAN MEHMETÇİĞİ BİR DÜŞÜN... HER TARAFTAN MERMİ YAĞARKEN BİLE İMANINDAN VAZGEÇMEYEN SİPERİNDE NAMAZ KILAN MEHMETİ BİR DÜŞÜN.... DÜŞÜN VE ARTIK VATANINI KIYMETİNİ BİL..

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

serhankaburcuk
14.03.2005, 09:58
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ....

puar
14.03.2005, 10:15
NE MUTLU TÜRKÜM D0YENE

Kaptan-58
14.03.2005, 10:40
UYAN TÜRK EVLADI UYUMA UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN!!!


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

Kaptan-58
14.03.2005, 13:15
Er Mektubu

O elinde tuttuğun zarf,
Bir ihanet anında örülmüştür.
Ve zarfın içindeki kağıt,
Er mektubudur görülmüştür.
Doğum günüm bu gün 3 Aralık
Ve şafak karanlık...
Bu mektubu sana yazıyorum anne!
Dün sevdiğimle ayrıldık.
Son mektubuymuş bana yazdığı,
Bir daha yazmayacakmış.
Demek sevda ayrılığa bir ay dayanırmış
Ve asker ocağında terk edilmekte varmış


Bu mektubu sana yazıyorum anne
Bu gün doğum günüm 3 aralık
Ve şafak karanlık.

3-5 nöbetindeydim dün gece.
Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı
Ve yorgan gibi üstümü örttü kar siperde.
Sabaha karşı biraz içim geçmiş
Hayalin gözümün önüne geldi anne.
Kızkardeşimide verdiğinden beri sevdiğine
Bir ben bir de sen kaldın geriye

Üzülme anne üşümüyorum
Bekliyorum elim tetikte,
Bekliyorum memleketi ve seni,
Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi
Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı
Soğuk siperde yalnız bırakan sevgiyi
Ve bekliyorum anne elim tetikte,
Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim
Hem aşkı hem sevgiyi

Geçen gece karakolu bastılat
Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize
Garip gelecek belki sana ama
Ortalık bayram yeri gibi oldu anne
Biliyormusun o an hiç korkmuyorsun.
Herkes kendini bir sipere atıyor
Ve gecenin karanlığında kurşun yerine
Işıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize

ölüm bile aklımıza gelmiyor anne...
Canlar canlar gidiyor anne!
Gidiyor canlar!
Ve kimbilir ne zaman bahar...

testere_necmi
14.03.2005, 13:41
UYAN TÜRK EVLADI UYUMA UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN!!!


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZSELAM EY TÜRK OGLU

Kaptan-58
14.03.2005, 16:12
SUSMASIN EY MİLLETİM BAYRAKSIZDA AR OLMAZ, SUSAR İSE YİĞİTLER VATAN BİZE YAR OLMAZ!!!!


VATAN 58 MEKAN 34


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

serhankaburcuk
14.03.2005, 16:18
SUSMASIN EY MİLLETİM BAYRAKSIZDA AR OLMAZ, SUSAR İSE YİĞİTLER VATAN BİZE YAR OLMAZ!!!!


VATAN 58 MEKAN 34


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ


Bu vatanı kimsenin bölmeye gücü yetmez sizin gibi duyarlı arkadaşlar oldugu sürece...

SONMEZ
14.03.2005, 16:22
ŞEHİTLERİMİZE SELAM...
(ALLAH MEKANLARINI CENNET EYLESİN)
ARKADAŞLAR;

İST. B.ŞEHİR BELD. OLARAK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ
ZİYARET ORGANİZASYONUMUZ OLACAK...

KATILMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR BANA Ö.M' DEN (ÖZEL MESAJDAN)
ULAŞSINLAR...

SELAMLAR...

Kaptan-58
14.03.2005, 16:24
MUSTAFA ABİ BÖYLE BİR ORGANİZASYONA KATILMAKTAN ŞEREF DUYARIZ.....


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

Kaptan-58
14.03.2005, 16:25
SERHAN GARDAŞ MERAK ETME BİZ OLDUĞUMUZ SÜRECE BİZ ÖLMEDEN BU VATAN BÖLÜNMEZ.....

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....

V1CT0RY
14.03.2005, 19:29
SERHAN GARDAŞ MERAK ETME BİZ OLDUĞUMUZ SÜRECE BİZ ÖLMEDEN BU VATAN BÖLÜNMEZ.....

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.....
+1923
______________________________ _______________________
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

Kaptan-58
15.03.2005, 07:56
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.........58 GENÇLİK TARAFTAR DERNEĞİ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYOR..

LütfiÜnal
15.03.2005, 09:55
Cok degerli hemserilerim Sivasspor sitesinde bu manali ve özel günü hatirlayip,yazilariyla katkida bulunan herkesi muhabbetle kucakliyorum hepinizin yuregine saglik.Sizin gibi degerlerine bagli bir gencligin olmasi senelerdir yurtdisinda yasayan biri olarak beni cok gururlandirdi vede duygulandi.Sevgili hemserilerim Canakkale,Mudanya,Anafartalar ve daha nice destanlari olan bir Millete dayatmaca olarak yabancilarin kahramanliklarini ve üstünlüklerini anlatmaya calisan,kendi degerlerine karsi kompleksli olan insanlarada pozitif yönde tesir ediyorsunuz.Bu vesile ile hepinizi teker teker tebrik ediyor ve böyle samimi ve coslulu bir Sivasli toplumu varken gelecege ümitle bakiyorum.Yigidoca selamlar.

Kaptan-58
15.03.2005, 09:57
LÜTFİ ABİ BİZ VAR OLDUĞUMUZ SÜRECE.....

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

serhankaburcuk
15.03.2005, 10:16
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ.....

GUHERTAS_OTO58
15.03.2005, 10:20
BU VATAN BİZİMDİR BİZİM KALACAK....

RüStü ElmaS
15.03.2005, 10:35
ALLAH BU MILLET ICIN CAN VERMIS TÜM INSANLARIN RUHUNU SAD ETSIN.

LÜTFI BASKANIMIN DEDIGI GIBI, BU SIVASSPOR SITEMIZDE BU MANALI VE ÖZEL GÜNÜ HATIRLAYIP BURAYA YAZAN HERKESI KUTLUYORUM.

GERCEKTEN BU SITEMIZDE YAZILAN YAZILARIN BOS YAZILAR OLMADIGINI GÖSTERMEKTEDIR.

BURADA GENCLERIMIZE COCUKLARIMIZA, BU MILLET ICIN CAN VERMIS INSANLARI HATIRLATIP, ONLARA BU ÖNEMLI GÜNÜN HAKKINDA BILGILER VEREN TÜM HEMSERILERIMIZDEN
ALLAH RAZI OLSUN DIYORUM.

Kaptan-58
15.03.2005, 10:40
RÜŞTÜ ABİ ASIL BÖYLE BİR SİTEDE BÖYLE BİR FORUM AÇIP BURADAKİ ARKADAŞLARIMIZA BAZI ŞEYLERİ DUYURMAK İÇİN ŞEREFTİR... AYRICA BU FORUMA BAZI ŞEYLERİ YAZMAKTA BİZİM ŞEHİTLERİMİZE KARŞI BORCUMUZDUR....

ALLAH (C.C.) MEKANLARINI CENNET ETSİN...

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ...

AyhanBayrak
15.03.2005, 10:49
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ


Şühedâ gövdesi, bir baksana dağlar taşlar...
O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna yâ Râb, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...
Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi...

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.

Herc-ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.

"Bu, taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle;

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;

Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,

Türbedarın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebrîz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultanı Salâhaddin'i,

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;

Sen ki; a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Âkif ERSOYEZAN SUSMAZ BAYRAK INMEZ

SEHITLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Kaptan-58
15.03.2005, 12:01
Dinimizin emridir: 'Vatana sahip çıkın'
Ölün bayraka altında, hürriyet od'u yakın
Kim hainlik ederse çanına saman tıkın
Dilenmeyin kimseden, ne aman, ne merhamet
Eğilmeden yaşayın, kopsa bile kıyamet!


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ....

Kaptan-58
15.03.2005, 14:47
Bir olmanın uğrunda giden yüzbin can olsun,
Hürriyet kavgasında akan kızıl kan olsun,
Reva mıdır ezanım salip olsun, çan olsun,
Şeyh Şamil'in ocağı dualarla ayakta,
Kanımla dirilirim dalgalanan bayrakta.

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

GUHERTAS_OTO58
15.03.2005, 16:11
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ


KAPTANA BÖYLE GÜZEL BİR FORUM AÇTIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM..

orkuno
15.03.2005, 16:31
Siz Sivassporu tutuyorsanız
Biz Konyasporu tutuyorsak

Şehitlerimiz sayesindedir.
Tüm şehitlerimize Alahtan RAhmet diliyorum.
Allah mekanlarını cennet eylesin

türkçerap_yakup
15.03.2005, 16:47
inşallah böle bi savaş bidaha olmaz...yurtta sulh cihanda sulh...bazı devletlerin gözü dönmüş..ne sulh dinlio ne huzur...

Kaptan-58
15.03.2005, 16:56
VATAN SANA CANIM FEDA....


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ....

alico58_58
15.03.2005, 17:08
YA SEV YADA TERKET-SEHiTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜMEZ

V1CT0RY
15.03.2005, 20:40
ŞEHİTLER ÖLMEZ WATAN BÖLÜNMEZ
______________________________ _______________________
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

Kaptan-58
16.03.2005, 07:28
"Vatanımı çiğnetmem Çinli denen soysuza,
Sonra nasıl bakarım, şanlı atam Oğuz'a!"

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

VATAN 58 MEKAN 34

58 GENÇLİK....

Kaptan-58
16.03.2005, 08:33
Mohaç'ta Niğbolu'da verdiğim dersi bunlar,
Diyorum ki, acaba ne çabuk unuttular,
Yıllar sonra gelerek ninniyle uyuttular:
Seddülbahir, Çimentepe dile gelse de dile
Üçyüz bin Mehmed'imi anlatsa Çanakkale!


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

Kaptan-58
16.03.2005, 08:53
Ey beni yuvamda boğmaya gelen yılan,
Ey iki yüzlü İngiliz, ey kahpe Yunan
Ey kininden başka hiçbir şeyi olmayan;
Gelin, haydi gelin, mezaristandır bu yurt,
Diyarbakırlın aslandır, Urfalım Bozkurt

SİVASLIM KAHRAMAN..

Kaptan-58
16.03.2005, 11:59
Anadolu yaylası kartalını beklerken
Cümle alem vatanı parsellemek isterken,
Nasıl sessiz oturur, hareket etmezsin sen
Gırtlağımda bir pençe, hareminde bir kalleş,
Hedef çiziyorum sana, yasavaş ya savaş!

dragon_58
16.03.2005, 12:25
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

dragon_58
16.03.2005, 12:30
"TÜRK ÇOCUKLARI ECDADINI TANIDIKÇA,
ONA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAKTIR.

MEDENİYET UFKUNDA YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ PARLAYACAK ve
TARİH SAYFALARINA YİNE TÜRK ADI İLE YAZACAKTIR."MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

dragon_58
16.03.2005, 12:38
BİR YOLCUYA
( Bu şiir Gelibolu yamaçlarında yazıldı.).


Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğuldu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
NECMETTİN HALİL ONAN

Kaptan-58
16.03.2005, 16:13
Hep beraber savaştık, Malazgirt, Çaldıran'da
Bütün dünya titrerdi, ordum tuğ kaldıranda
Geri dönmek zül olur bir kere saldıranda
Yavuz Selim bir adım, bir adım Yunus Emre;
Şimşek gibi çakarız zulmeden devletlere.

SONMEZ
16.03.2005, 16:44
ARKADAŞLAR;

İST. B.ŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ORGANİZE ETTİĞİMİZ
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ
ANMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PERŞEMBE GECESİ
ÇANAKKALE'YE HAREKET EDİYORUZ.

İNŞALLAH ORADAN DA BURSA'YA GEÇECEĞİM.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZE TÜM YİĞİDOLARIN SELAMINI İLETECEĞİM.

BURSA'DA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE...

SELAMLAR...

testere_necmi
16.03.2005, 18:19
[quote=testere_necmi][quote=Kaptan_58GENCLiK]UYAN TÜRK EVLADI UYUMA UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN!!!


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

Kaptan-58
17.03.2005, 07:49
ARKADAŞLAR;

İST. B.ŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ORGANİZE ETTİĞİMİZ
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ
ANMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PERŞEMBE GECESİ
ÇANAKKALE'YE HAREKET EDİYORUZ.

İNŞALLAH ORADAN DA BURSA'YA GEÇECEĞİM.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZE TÜM YİĞİDOLARIN SELAMINI İLETECEĞİM.

BURSA'DA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE...

SELAMLAR...


ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN... BİZİM İÇİNDE DUA EDİN....

Kaptan-58
17.03.2005, 11:20
VATAN SİZE MİNNETTAR......


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

1967_DERNEK_10UR
17.03.2005, 11:43
UYAN TÜRK EVLADI UYUMA UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN


AHMET YILMAZ

ergin
17.03.2005, 15:06
''zaman zaman karşılıklı kazılan siperler,birbirlerine 10-15 mt.mesafede idi.Savaşan taraflar birbirlerine o denli yakındılarki;bazı geceler ateşkes ilan edilirdi ve siperlerden Anzaklar çakmak,kalem,sigara vb.eşyaları hediye mukabilinden Mehmetçiğin bulunduğu siperlere atardı.Bunun karşılığında ise Mehmetçik,elinde bulunan en kıymetli yiyeceğini,yani PEKSİMETLERİNİ bir beze sararak Anzakların siperlerine karşılık hediye olarak atarlardı.'' (bu gerçeği çok yıllar önce bir kitaptan okumuştum ve asla unutamadım.Ne kitabı ve nede yazarı aklımda kaldı)
ÇANAKKALE'de olanlar sadece bir yurdun insanlarının memleketini savunması değildi.İnsanlığa büyük dersler veren çok hadiselerle doludur.EMPERYALİZMİN sadece ordularına değil,vicdanlarına ve emellerine de vurulmuş bir büyük şamardır.
Şehitlerimizin huzur içinde yatmaları dileklerimle......ARSLANLARIN GERÇEK TARİHLERİ YAZILANA DEK,
AVCILIK ÖYKÜLERİ AVCILARI SÜREKLİ YÜCELTECEKTİR...

V1CT0RY
17.03.2005, 17:58
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ
______________________________ _____________________
BUILT FOR THE DESTROY...
S&S

Kaptan-58
18.03.2005, 07:18
BU VATAN KİMİN ?

Kaptan-58
18.03.2005, 10:42
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

YA SEV YA TERKET

EMİNÇOLAK
18.03.2005, 11:15
ÇANAKKALEYİ GEÇİLMEZ YAPAN RUHLARA SELAM OLSUN

tuncay_kantarci
18.03.2005, 11:55
BU ULKE ICIN CANLARINI FEDA EDEN MEHMETÇİKLERİ SAYGI İLE ANIYORUZ.

RUHUNUZ ŞAD OLSUN..


EL FATIHA

Kaptan-58
18.03.2005, 12:35
ÇANAKKALEYİ GEÇİLMEZ YAPAN RUHLARA SELAM OLSUN

RUHUNUZ ŞAAD MEKANINZ CENNET OLSUN...

Kaptan-58
18.03.2005, 13:28
ŞEHİTLERİMİZE BİNLERCE KEZ SELAM OLSUN...

KoraySancar
18.03.2005, 13:37
Mekanınız cennet olsun yiğitler!Her vesileyle sizleri anmak boynumuzun borcu.Allah o acı günleri tekrardan yaşatmasın ama şehadet kapısı aralandığında hiç düşünmeden arkanızdan geleceğimize emin olun.

Kaptan-58
18.03.2005, 13:58
Mekanınız cennet olsun yiğitler!Her vesileyle sizleri anmak boynumuzun borcu.Allah o acı günleri tekrardan yaşatmasın ama şehadet kapısı aralandığında hiç düşünmeden arkanızdan geleceğimize emin olun.
+

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

GuNaY
18.03.2005, 14:48
Allah herkese nasip etmez bu yüce mertebeyi... Size sunulan fırsatı sonuna kadar kullandınız ve hala kullanmak icin can atıyorsunuz biliyoruzzzz. İnsallah bizlerede sizin gibi ölümün en hayırlısını nasip olur...... RUHUNUZ SAD, MEKANINIZ CENNET OLSUN...

Kaptan-58
18.03.2005, 15:03
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

Kaptan-58
18.03.2005, 15:26
EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

+

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ[/i]


58 gençlik

Kaptan-58
18.03.2005, 15:55
ŞEHİTLERİMİZE DUA EDELİM

Eyüp Bayrak
18.03.2005, 16:04
Bayraklari bayrak yapan üstündeki kan dir,Toprak ugrunda ölen varsa Vatandir(Mehmet Akif Ersoy).Tüm sehilerimizin ruhu sad olsun .Allah mekanlarini CENNET etsin.

BROTHERS58
18.03.2005, 16:05
BUGÜN ŞEHİTLERİMİZE BİR NEBZE BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN DUALAR EDİP ANTALYA TÜRK OCAĞININ TERTİPLEDİĞİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMAK ÜZERE AÇILMIŞ SERGİYE GİTTİM. ORADA BEDENEN DEĞİLDE TÜM BENLİĞİM RUHUMLA SERGİYİ YAŞAMAYA ÇALIŞTIM BİRÇOK NOTLAR ALDIM BİR KAÇINI SİZLERE AKTARMAYA ÇALIŞACAGIM;

BEKTAŞİ HAŞİM BABA'NIN ŞEHİT OĞLUNA YAZDIĞI İKİ NEFES...

GAZİLİK HABERİ BEKLERKEN,YAVRUM
ŞEHİTLİK HABERİN GELDİ EYVALLAH
MEKTUP YOLUNU GÖZLERKEN YAVRUM
GELDİ YÜREĞİMİ DELDİ EYVALLAH.

ONDOKUZ YAŞINDA BİR TAZE FİDAN
BU NASIL SAVAŞTIR DÖNMÜYOR GİDEN
HER SABAH HER SABAH SELAMIN EDEN
GOCA GÜL BAĞRIMI DELDİ EYVALLAH.

BEN BİR KOÇ YİĞİDİ CENKLERE SALDIM
NİCE RÜYALARA DÜŞLERE DALDIM
SEN Ç.KALEDE BEN BURADA KALDIM
BU ACI KALBİMİ YARDI,EYVALLAH.

BİR BAŞKA DİYARDA BİR BAŞKA YERDE
ÇOK ÇOK UZAKLARDA BİLMİYORUM NERDE
GÖÇEN TURNALARA BULUTLAR PERDE
MEVLAM BU ACIYI VERDİ,EYVALLAH.

BU AYRILIK YETTİ,CANIMA DOYDUM
ALBAYRAK ÖNÜNE RESMİNİ KOYDUM
ONCA YAŞADIĞIN GÜNLERİ SAYDIM
BENİ ATEŞLERE SALDI EYVALLAH.

YIKILSINDA GELİBOLU YIKILSIN
DÜŞMANIN CANINA ODLAR TIKILSIN
BENİM YAVRUM VARSIN KURBAN EDİLSİN
HAŞİM BABA DARA GİRDİ EYVALLAH.


1915 -- ÇANAKKALE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÖNSÖZÜDÜR!!!


ALLAH HEPİMİZE ŞEHİTLİK RÜTBESİ NASİP ETSİN!!!

Eyüp Bayrak
18.03.2005, 16:06
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn
Bu toprak,bir devrin battýðý yerdir.
Eðil de kulak ver bu sessiz yýðýn
Bir vatan kalbinin attýðý yerdir.
Bu ýssýz, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüðün bu tümsek, Anadolu'nda
Ýstiklal uðruna, namus yolunda,
Can veren Mehmet'in yattýðý yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parçasý geçerken ele
Mehmet'in düþmaný boðduðu sele
Mübarek kanýný kattýðý yerdir.
Düþün ki haþrolan kan, kemik, etin
Yaptýðý bu tümsek amansýz çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattýðý yerdir
Allah hepsinden razi olsun ,yattigi yerler nur olsun.

1967_DERNEK_10UR
18.03.2005, 17:17
KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ HAÇLI ORDUSUNU ÇANAKKALE'DE SÜNGÜYLE YENDİ....
BİR HİLAL UĞRUNA 250 BİN ŞEHİT VERDİK....

ALLAH TÜRKÜ KORUSUN .....
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
BİZE BU ÜLKEYİ HEDİYE EDEN ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN...

AyhanBayrak
18.03.2005, 17:22
CENK MARSI

Ey sürüden arkaya kalmis yigit
Arkadasin gitti haydi sen de git
Bak ne diyor ceddi sehidin isit
Haydi git evladim ugurlar ola
Haydi git evladim açiktir yolun
Zalimlere karsi bükülmez kolun
Bayragi çek ön safa geçmis bulun
Ugurun açik olsun ugurlar ola.


Esele bir yerleri örten kari
Ot degil onlar dedenin saçlari
Dinle sehit sesleridir rüzgari
Haydi git evladim ugurlar ola
Haydi git evladim açiktir yolun
Zalimlere karsi bükülmez kolun
Bayragi çek on safa geçmis bulun
Ugurun açik olsun ugurlar ola
Haydi levent asker ugurlar ola


Yerleri yirtan sel olup tasmali
Dag demeyip tas demeyip asmali
Sende ki coskunluga er sasmali
Kahraman askerim ugurlar ola
Haydi git evladim açiktir yolun
Zalimlere karsi bükülmez kolun
Bayragi çek ön safa geçmis bulun
Haydi levent asker ugurlar ola
Haydi git evladim ugurlar ola.BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKI KANDIR

EGER UGRUNDA ÖLEN VARSA ISTE O VATANDIR..

testere_necmi
19.03.2005, 01:33
sehitlerimiz hakkinda bildigimiz hikayeleri bugunde anlatmaya devam edelim benim cok hosuma gitmisti bu konuya sizlerin cok ilgi gostermesi

Kaptan-58
19.03.2005, 10:01
sehitlerimiz hakkinda bildigimiz hikayeleri bugunde anlatmaya devam edelim benim cok hosuma gitmisti bu konuya sizlerin cok ilgi gostermesi

BİZDE HİKAYE ÇOK.... HİKAYELERİ BURDAN TAKİP EDEBİLİRSİN...

V1CT0RY
19.03.2005, 13:23
abi kanal 7 de belgesel isledim çanakkalede olanları yaşamış gibiyim walla.atalarımız ne zorluklarla bugunleri hasırlamış bizlere..bu watan hepsine minnettar..
______________________________ __________________
BUUILT FOR THE DESTROY...
S&S

KoraySancar
19.03.2005, 13:31
Ben de Çanakkale'ye düzenlenen bi tura katılmıştım.Gelibolu'yu,Conk Bayırını,Anafartaları gezmiştim.Savaşın cereyan siperlere girmiş,şehitliği görmüştüm.Tarif edilmez duygular yaşadım o gün.Sanki hala etrafımda o günün insanları dolaşıyordu ve savaş devam ediyordu...

Kaptan-58
21.03.2005, 10:21
"Vatanımı çiğnetmem Çinli denen soysuza,
Sonra nasıl bakarım, şanlı atam Oğuz'a!"


VATAN 58 MEKAN 34

Kaptan-58
21.03.2005, 12:26
Başladı Muzafferlerin Efsane
Duyuldu Allah-u Ekber Sesleri
İşte Budur Müslümanın Çetinligi
Biliyorsun ki
Kanlarla,Canlarla Kazanıldı Çanakkale Zaferi

testere_necmi
21.03.2005, 12:55
Başladı Muzafferlerin Efsane
Duyuldu Allah-u Ekber Sesleri
İşte Budur Müslümanın Çetinligi
Biliyorsun ki
Kanlarla,Canlarla Kazanıldı Çanakkale Zaferibu vatan bizim

FatihSoner58
21.03.2005, 12:58
Aziz sehitlerimizin ruhu sad olsun

Kaptan-58
23.03.2005, 07:42
SİZCE ŞİMDİ ŞEHİTLERİN RUHU RAHAT MIDIR.????

ŞEHİT KANLARIYLA RENKLENEN TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SAYGISIZLIK CEZASIZ KALDIKÇA ŞEHİTLERİMİZ RAHAT EDEMEZ...

TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ..... :cry:

Kaptan-58
24.03.2005, 09:21
Dinimizin emridir: 'Vatana sahip çıkın'
Ölün bayraka altında, hürriyet od'u yakın
Kim hainlik ederse çanına saman tıkın
Dilenmeyin kimseden, ne aman, ne merhamet
Eğilmeden yaşayın, kopsa bile kıyamet

V1CT0RY
24.03.2005, 21:02
bu watana uzanan eller kırılsın...

Kaptan-58
25.03.2005, 10:49
EY BU VATAN İÇİN CAN VEREN AZİZ ŞEHİTLERİMİZ. SADECE 1 GÜN DEĞİL (18 MART) HER ZAMAN AKLIMIZDASINIZ........

RUHUNUZ ŞAAD OLSUN.

V1CT0RY
28.03.2005, 19:26
aminnnn

Kaptan-58
05.04.2005, 12:17
1 GÜN 1 HAFTA 1 AY DEĞİL...... HER ZAMAN AKLIMIZDASINIZ.....

SİZİ UNUTAN İNSAN MIDIR??

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

SWS58
10.04.2005, 09:58
Yakarışa geçivermişti hepsi de birden,
İçini döküyordu Hakk'a herkes derinden;
Kuduruyordu mütegallipler kederinden
...Ve emindi MEHMETÇİK yarın ki zaferinfden.

ALLAH'IN SELAMETİ ÜZERİNİZE OLSUN..

Yildizelili58
10.04.2005, 11:11
BU VATAN KİMİN...?

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp,köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

Kaptan-58
12.04.2005, 08:43
ŞEHİTLER ÖLMEZ

Karlı dağlardan indirdiler
Adımı kayıttan sildirdiler
Beyaz gömleğimi giydirdiler
Şehitliğimi sılaya bildirdiler

Şehitler ölmez ki ben öleyim
Açın yüzümü anamı göreyim
Sonkez, ondan helallik dileğim
Dünya yalanmış ben ne bileyim

Açın gözlerimi o yâri göreyim
Sonkez, sevdiğimi söyleyeyim
Öleceksem ondan sonra öleyim
Dünya faniymiş ben ne bileyim

Daha ölmeden, öldüğümü söylediler
Mezarını kazın haberini gönderdiler
Bayrağa sarıp sarmalayıp gönderdiler
Sevenlerimi deli divaneye dönderdiler

Oy anam, oy anam ağlamanı dayanamam
Ağlama anam ağlama, yüreğimi dağlama
Şehitler ölmez, arkamdan ah edip ağlama
Ne olur ağıt yakıp, karaları bağlama anam

Eğer ki beyaz giymişte gidiyor görürseniz
Sakın öldüğümü inanmayın şehitler ölmez
Bir davet aldım, icabet etmeye gidiyorum
Bir emanet vardı, onu vermeye gidiyorum ..

Kaptan-58
03.06.2005, 09:40
ÜLKÜMÜZ GÖKLERDE SANCAK
BİZ ALLAH ÖNÜNDE EĞİLİRİZ ANCAK
ŞEHİTLERİMİZE BİZDEN SELAM OLSUN.
VATAN İÇİN ÖLMEYEN TÜRK' E
VATAN ZİNDAN OLSUN.....


(GAKKO58 ABİME TEŞEKKÜR EDİYORUM)

Aziz58
03.06.2005, 10:41
BU VATANDA HÜR VE ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE YAŞIYORSAK O AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN SAYESİNDE RUHLARI ŞAD OLSUN...

RUHLARINA FATİHA......

GUHERTAS_OTO58
13.06.2005, 12:52
ÜLKÜMÜZ GÖKLERDE SANCAK
BİZ ALLAH ÖNÜNDE EĞİLİRİZ ANCAK
ŞEHİTLERİMİZE BİZDEN SELAM OLSUN.
VATAN İÇİN ÖLMEYEN TÜRK' E
VATAN ZİNDAN OLSUN.....


(GAKKO58 ABİME TEŞEKKÜR EDİYORUM)

KAPTAN GARDAŞIM SENİ KUTLUYORUM. BÖYLE FORUMLARIN DEVAMINI BEKLİYORUM...

ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAAD OLSUN...

Kaptan-58
30.07.2005, 10:54
1 YILDAKİ ŞEHİT SAYIMIZ 100 Ü GEÇTİ... SON GÜNLERDE ARTAN PKK OLAYLARINI ŞİDDETLE KINIYORUM... BU VATAN UĞRUNA DÜNYADAN GÖÇEN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH TAN RAHMET AİLLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM...

NOT: ALIŞVERİŞ YAPARKEN ALACAĞINIZ BAZI ÜRÜNLER MEHMETÇİĞE KURŞUN OLARAK DÖNEBİLİR.. LÜTFEN DİKKAT EDELİM...

ElbeyLi58
30.07.2005, 11:04
Evet arkadaslar Davaya ya da sehitlere sahip cikmak öyle sadece mitinglerde meydanlarda " Sehitler ölmaz Vatan bölünmez "
diye bagirmakla olmuyor. Gerek sehitlerimize onlarin mezarlarini
ziyaret ederek, ailelerini ziyaret ederek sahip cikilmali.
Mesela biz yil da sadece 1 tane mevlüt okuturuz.
oysa daha sikerim olarak sehitlerimizin ruhlarini sad edebilmek ne güzel olurdu...........

Ana bana sakin öldü deme
Canimdan can gitti deme
Koparsa yine bir firtina ve
Kem göze gelirse yurdum,
Bu toprak tasirmi beni
Kudururum.
Anafartada gelincik, sarikamista Kardelendim
Sakaryada boy verdi diktigim fidan.
Ana sana simdi aglama derim ya
Bilirim sen yine aglayacaksin
Olsun be Anam
VATAN SAGOLSUN !......

Kaptan-58
30.07.2005, 11:09
Evet arkadaslar Davaya ya da sehitlere sahip cikmak öyle sadece mitinglerde meydanlarda " Sehitler ölmaz Vatan bölünmez "
diye bagirmakla olmuyor. Gerek sehitlerimize onlarin mezarlarini
ziyaret ederek, ailelerini ziyaret ederek sahip cikilmali.
Mesela biz yil da sadece 1 tane mevlüt okuturuz.
oysa daha sikerim olarak sehitlerimizin ruhlarini sad edebilmek ne güzel olurdu...........

Ana bana sakin öldü deme
Canimdan can gitti deme
Koparsa yine bir firtina ve
Kem göze gelirse yurdum,
Bu toprak tasirmi beni
Kudururum.
Anafartada gelincik, sarikamista Kardelendim
Sakaryada boy verdi diktigim fidan.
Ana sana simdi aglama derim ya
Bilirim sen yine aglayacaksin
Olsun be Anam
VATAN SAGOLSUN !......

ELBEYLİ58 GARDAŞIMA KATILIYORUM.. SADECE ÖZEL GÜNLERDE DEĞİL ŞEHİTLERİMİZİ HER GÜN ANMALI GÜNDE EN AZ 1 FATİHA OKUMALI.. ZAMAN ZAMANDA MEZARLARINI ZİYARET ETMELİYİZ...

drummer
30.07.2005, 11:53
ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM.
BİR GÜN BU VATAN EVLATLARI SİZİN KANINIZI YERDE KOYMAYACAK ŞEHİTLERİM.
SİZ RAHAT UYUYUN.

SIRF AVRUPA BİRLİĞİ UĞRUNA KIBRISTAN VAZGEÇEN
VE
GÜNEYDOĞUNUN BU HALE GELMESİNE SEBEP OLAN
TERÖRİST BAŞININ YENİDEN YARGILANMASINA İZİN VEREN
TÜRKİYELİ OLMAK DİYE BİR UYDURUK KAVRAM ÜRETİP
BÜYÜK ATAÜRKÜN :NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE: SÖZÜNÜ İNKAR EDİP DEĞİŞTİRMEYE UĞRAŞAN.
TERÖRİST YANDAŞLARINI HAPİSLERDEN ÇIKARIP TERÖRE DESTEK OLSUN ORTAYA SALAN
ŞU ANKİ İKTİDAR VE İKTİDARIN TEPESİNDEKİLER
BİR GÜN TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ.
BU ŞEHİT OLAN ÇOCUKLAR SENİN YADA SİZİN ÇOCUKALRINIZ OLSAYDI NE OLURDU,ELİNİZE BİR KIYMIK BATSA ÜLKE SEFERBER OLUYOR.
AMA HERGÜN BİR SÜRÜ GENCECİK ASKERİMİZ,(RUTBELİ-RUTBESİZ)ŞEHİT OLUP GİDİYOR.

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GENE FAKİR FUKARANIN ÇOLUĞU ÇOCUĞU ÜÇ BEŞ ÇAPULCUNUN KÖR KURŞUNUNA HEDEF OLUP ŞEHİT OLUYOR VE BU DÜZEN BÖYLE GİDECEK.


BU ŞEHİT KANLARINDA BOĞULACAKSINIZ

SİZE YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK

SİZİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM

ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

GeCeVeMaVi58pRf
12.08.2005, 16:05
vatanı için dinimiz için kanlarını topraga akıtan gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi yad ediyorz keşke bizlerde birer şehit olabilsek dimi o makama ulasabilsek keske

yakup_kadri58
12.08.2005, 17:41
Allah yolunda öldürülenleri, ölüler sanma. Hayır, (onlar) diridirler. Rabb'leri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarında henüz (şehid olup) kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye uğramayacakları müjdesiyle sevinmektedirler. Allah'ın nimeti ve keremiyle ve Allah'ın mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler" (Âlu İmran, 3/169, 170, 171).

Cennete giren hiç bir kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehid müstesnadır. O, göreceği ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa daha öldürülmeyi (şehid olmayı) temenni eder" (Buhârî, Cihâd 6; Müslim, İmâre,108,109; Neseî, Cihâd 33 Şehid olmada ölçü, Allah'ın rızasıdır. Allah rızası için mücâdele eden, O'nun adını yüceltmek için çaba sarfeden, cihâd içinde bulunuş ve bu yolda canını veren de, şehid olmuş olur

serhankaburcuk
12.08.2005, 20:37
vatanı için dinimiz için kanlarını topraga akıtan gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi yad ediyorz keşke bizlerde birer şehit olabilsek dimi o makama ulasabilsek keske


Evet ah nerde keşke vatanımız için bizlerd birer şehit olsak ve o makama ulaşabilsek...ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN ASLA BÖLÜNMEZ.!!!!!..

hemso58
12.08.2005, 20:49
O GÜNLERİ YAŞAYIP VATAN UĞRUNDA SAVAŞMAYI VEDE ŞEHİTLİK GİBİ ÜSTÜN BİR MERTEBEYE ULAŞMAYI İSTERDİM.ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ...

Kaptan-58
13.10.2005, 10:30
Tuncelide, Şehit edilen 5 Askerimizi Rahmetle Minnetle anıyoruz.Şu Mübarek günde ,bu Şühedaların analarının yüreklerini yakanlara ve onların işbirlikçilerine diyeceğimiz şudur ki..... Avrupa birliği adına,ortalığı boş bulanlar,İngilterede ölenler için TC Başbakanlıkta kameralar önünde sayğı duruşunda bulunanlar ve Bayrakaları yarıya indirenler ama daha Türkiyede yüzlerce şehit verilirken bir tanesinin bile cenazesine katılmayanlar,bu zemin hazırlanırken, çıkarılırken kanunlar ve yasalar,hükümetle şiir gibi geçiniyoruz diyen paşalar....Acaba nerde devlet ihalesi varki diyerek,leş kargaları gibi oraya tüneyen, milyar dolarlık ihaleleri bedevaya kapatan,inanctan,idealden yoksun,vatanı ve milleti banka cüzdanındaki mebla gibi gören,köşesiz,yuvarlak, çukur ,Televizyon potronları,gerceklerin aksine memleketi günlük gülüstanlık gösteren,Gizemin,Semranın haberlerini 1.haber ve 15 dakika verip aynı gün 2 polis şehidimizin haberini 9.haber ve 20 saniye verenler...köşe yazılarında hükümete yağdan başka bir şey bilmeyen,yalaka satılık kalem ustaları...Aynı ideal çizgisinde görünüp,sırf nefislerinin,grurlarının çizgisinde devam eden,bir avuç gibi görünen ama çığlıklarıyla yüce dağlardan cığ düşüren Ülkü sevdalılarını eleştiren ve bölmeye gayret edenler..........ve....ve... Sayamıyacağımız kadar çok ve çoklara..Konuşmaları gerekirken,hala çok susanlara diyorum ki..... SUSUN,SUSUN.BİRİLERİ MASAYA VURACAK ELBET, BU GÜN SUSMAK BİLE EN BÜYÜK İHANET . Mustafa Yıldızdoğan 13/ekim/2005 ...

ALINTI: http://www.yildizdogan.com/?sayfa=gonulpenceresi

ErdalGüler
13.10.2005, 10:48
Tuncelide, Şehit edilen 5 Askerimizi Rahmetle Minnetle anıyoruz.Şu Mübarek günde ,bu Şühedaların analarının yüreklerini yakanlara ve onların işbirlikçilerine diyeceğimiz şudur ki..... Avrupa birliği adına,ortalığı boş bulanlar,İngilterede ölenler için TC Başbakanlıkta kameralar önünde sayğı duruşunda bulunanlar ve Bayrakaları yarıya indirenler ama daha Türkiyede yüzlerce şehit verilirken bir tanesinin bile cenazesine katılmayanlar,bu zemin hazırlanırken, çıkarılırken kanunlar ve yasalar,hükümetle şiir gibi geçiniyoruz diyen paşalar....Acaba nerde devlet ihalesi varki diyerek,leş kargaları gibi oraya tüneyen, milyar dolarlık ihaleleri bedevaya kapatan,inanctan,idealden yoksun,vatanı ve milleti banka cüzdanındaki mebla gibi gören,köşesiz,yuvarlak, çukur ,Televizyon potronları,gerceklerin aksine memleketi günlük gülüstanlık gösteren,Gizemin,Semranın haberlerini 1.haber ve 15 dakika verip aynı gün 2 polis şehidimizin haberini 9.haber ve 20 saniye verenler...köşe yazılarında hükümete yağdan başka bir şey bilmeyen,yalaka satılık kalem ustaları...Aynı ideal çizgisinde görünüp,sırf nefislerinin,grurlarının çizgisinde devam eden,bir avuç gibi görünen ama çığlıklarıyla yüce dağlardan cığ düşüren Ülkü sevdalılarını eleştiren ve bölmeye gayret edenler..........ve....ve... Sayamıyacağımız kadar çok ve çoklara..Konuşmaları gerekirken,hala çok susanlara diyorum ki..... SUSUN,SUSUN.BİRİLERİ MASAYA VURACAK ELBET, BU GÜN SUSMAK BİLE EN BÜYÜK İHANET . Mustafa Yıldızdoğan 13/ekim/2005 ...

ALINTI: http://www.yildizdogan.com/?sayfa=gonulpenceresi

...........

x_burnley
13.10.2005, 12:41
bravo kaptan yakışır senin gibi güzel kardeşime bizler türk evladıyız bu vatanı kimseye vermeyiz şehitlerimizin ruhu şad olsun mekanı cennet şehit anaları üzülmesin bizlerde onların bir evladıyız

5841
15.10.2005, 03:50
Hüseyin'in Anası

Yıl 1915, yağmurlu ve serin bir sonbahar gecesi... Çanakkale Savaşı kazanılmış fakat milletin harim-i ismetine el uzatmak isteyen bakışı bulanmış yedi düvelle karşı harp bütün şiddetiyle devam etmektedir.

Bir zamanlar yedi iklime dal budak salarak “Devlet-i ebed müddet” namıyla buyruk yürüten Osmanlının kök şehri bu defa başka bir faaliyete sahne olmaktadır.
Bıyıkları yeni terlemiş yağız delikanlılar istasyonda vagonlara doluşarak “yurdunu alçaklara çiğnetmemek için” frenk işgalcileri ile yaka paça olma azırlığındadırlar.
Trenin kalkışı için kampana çalışmış, istasyon hareketlenmiştir. Bu arada sık sık çakan şimşekler, istasyonun bir köşesinde dimdik ayakta duran yaşlı bir Türk anasının abideleşmiş siluetini nazara vermektedir. Yağmura ve soğuğa aldırış etmeden orada bir sutun gibi bekleyen bu kadının hali kumandan Abdulkadir Bey'in dikkatini ve hürmetini celbeder. Bir koşu yanına kadar gidip bir isteğinin olup olmadığını sorunca ihtiyar kadın, bir tekmil verme edası içinde “Söğütün Akgünlü köyünden Mehmet oğlu Hüseyin” in annesi olduğunu ve aslanını selametlemeye geldiğini söyler.
Kumandan, yüzünde sanki asırların çilesi bulunan bu mubarek ananın duasını alabilmek için Hüseyin'ine haber yollatır. çağırıldığını öğrenen genç delikanlı hemen seğirterek anasının haritalaşmış mubarek ellerine sarılır.
Çileli ana ciğerparesini parçalarcasına bağrına son bir kez daha basıp koklar ve ardından tarihin durup dinlediği şu sözleri söyler:
“Hüseyinim yiğit oğlum benim... Dayın Şipka'da, baban Dimetoka'da, ağalarını sekiz ay evvel Çanakkale'de şehit düştüler. Bak son yongam sensin! Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandili sönecekse sütüm sana haram olsun, öl de köye dönme!. Yolun Şibka'ya uğrarsa dayının ruhuna fatiha okumayı unutma. Haydi oğul Allah yolunu açık etsin”
Bu sözler, bir Türk anasının hayatta kalan son evladına nasihatleridir.
Komutan, Bu şuur abidesi kadının sözleri karşısında donakalır. Gayr-i ihtiyari sorar: “Demek sizin ailenin erkekleri hep şehit oldular öyle mi?”
Başımıza taç yapacağımız ihtiyar ananın şu cevabı ise komutan Abdülkadir Beyin iliklerine işleyecek kadar ibretlidir:

”Yalnız bizim ailenin değil oğul, bizim köyün mezarlığına elli yıldır delikanlı gömülmedi. Vatan sağolsun da, Hepimiz ölelim ne çıkar?...”

SEMİH-58
02.11.2005, 09:40
arkadaslar yazı uzun ama okumaya değer lütfen ihmal etmeyin

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir ? Var mı ki dünyada eşi ?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle "bu, bir Avrupalı"
Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.
Sâde bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ...
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
Kustu Mehmed'ciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müthiş ki: eder her bir mülkü harab.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede. gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
Boşanır sırtlara, vadîlere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?
Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerir azmini tevkîf edemez sun-u beşer;
Bu gögüslerse Hüdâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun-u bedîim, onu çiğnetme!" dedi.
ÂSIM'ın nesli.. diyordum ya... Nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek,
Şühedâ gövdesi, baksan a, dağlar, taşlar
O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
BİR HİLÂL uğruna, yâ Rab, ne GÜNEŞLER batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!..
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ...
BEDR'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
"Bu, taşındır" diyerek KÂBE'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle,
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
Şarkın en sevgili sultânı SELÂHADDÎN'i,
KILIÇ ARSLAN gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
Ey şehid oğlu, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.

Mehmed ÂKİF ERSOY
onlar olmasaydı şimdi bu kadar rahat degildik

SEMİH-58
03.11.2005, 16:20
ŞEHİTLER ÖLMEZ WATAN BÖLÜNMEZ

1984zalim58
03.11.2005, 16:30
ALLAH RAHMET EYLESİN ŞEHİTLERİMİZ OLMASAYDI BİZİM HALİMİZ NİCE OLURDU YANİ BİLEMİYORUM BELKİDE ŞUANDA FİLİSTİN GİBİYDİK:(

Siir_Misali
03.11.2005, 16:52
Ey mâyesi nûrla yoğrulmuş millet!
Hele dişini sık az daha sabret!
Aman, sönmesin sînendeki himmet!
Son durağın "devlet-i ebed müddet".

Hiç durma yürü ki, yollarda gözler!
Durmuş şehit baban yolunu gözler
Geril, koş! Seni bekliyor pürüzler
Yürü ki sevinsin kederli yüzler.!

ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM...

dogukan58
27.11.2005, 14:15
Vatanıma yan bakan kem gözleri oyarım,
Gerekirse kellemi taş yerine koyarım,
Siz raksında rakkase, ben de şunu duyarım:
"Allah için ölene ölü demeyin sakın!"
Melekler var cepheye gidiyor akın akın


dün mayına çarpan ve yaralanan 4 vatan arslanlarına geçmiş olsun ve bugün hatayda şehit düşen iki vatan evladı şehitlerimize Allah tan rahmet diliyorum ne büyük mertebe şehitlik mertebesi pkk kalleşler topluluğu serefsizlerininde Allah belasını versin

Kaptan-58
12.12.2005, 13:40
Şırnak'ta çatışma 4 şehit

Şırnak Güçlükonak İlçesi’nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1'i Asteğmen 3'ü er 4 asker şehit oldu.

Güçlükonak yakınlarındaki Gabar Dağı'nda dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında başlayan çatışma bu sabah saatlerine kadar sürdü. Karadan ve havadan bölgeye sevkedien birliklerin de katıldığı operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 güvenlik görevlisinin şehit düştü.

Saldırıda, mevzide nöbet tutan Jandarma erler Cihan Olhan (Ağrı), Mehmet Ali Çetin (Bitlis-Adilcevaz) ve Mehmet Duru (Niğde-Ulukışla) ile askeri birliğin içerisinde bulunan Asteğmen Ömer Fidan (Niğde) şehit olurken, erler Feridun Özcan ve Tuncay Aslan yaralandı.

Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 2 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

Yaralı askerler Özcan ile Aslan'ın Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Şehit güvenlik görevlileri için, Şırnak’taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören yapıldı.

http://www.kanald.com.tr/haber/img/240x140/turk_asker.jpg

Etem-Murat
12.12.2005, 13:49
BU EZANLAR Kİ ŞAHADETLERİ DİNİN TEMELİ........


EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ BU VATAN BÖLÜNMEZ

FATIMA
12.12.2005, 13:50
[QUOTE=Kaptan-58]Şırnak'ta çatışma 4 şehit

Şırnak Güçlükonak İlçesi’nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1'i Asteğmen 3'ü er 4 asker şehit oldu.

Güçlükonak yakınlarındaki Gabar Dağı'nda dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında başlayan çatışma bu sabah saatlerine kadar sürdü. Karadan ve havadan bölgeye sevkedien birliklerin de katıldığı operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 güvenlik görevlisinin şehit düştü.

Saldırıda, mevzide nöbet tutan Jandarma erler Cihan Olhan (Ağrı), Mehmet Ali Çetin (Bitlis-Adilcevaz) ve Mehmet Duru (Niğde-Ulukışla) ile askeri birliğin içerisinde bulunan Asteğmen Ömer Fidan (Niğde) şehit olurken, erler Feridun Özcan ve Tuncay Aslan yaralandı.

Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 2 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

Yaralı askerler Özcan ile Aslan'ın Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Şehit güvenlik görevlileri için, Şırnak’taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören yapıldı.


Abdullah Öcalan 1948 yılında Güneydoğu Anadolu'da bir köyde dünyaya geldi. 7 Kasım 1978 tarihinde terör örgütü PKK'yı kurdu. Kısa bir süre sonra Suriye'ye geçen Abdullah Öcalan, örgütün kanlı eylemlerini buradan yönetmeye başladı. Kandırdığı gençler bölücü terör örgütü adına eylem yaparken, Öcalan savaş alanına hiç inmeden oturduğu yerde rahat bir yaşam sürdü.
Türkiye'nin ısrarlı takibi sonucu Suriye, Öcalan'ı topraklarından çıkarmak zorunda kaldı. Suriye'den Rusya'ya, oradan İtalya'ya geçen Öcalan, İtalyan Hükümeti tarafından da ülkeden çıkarılınca kendisine sığınacak yer aramaya başladı. Yunanistan Hükümeti, kuruluşundan beri destek verdiği PKK'nın liderini Kenya Büyükelçiliği'nde saklamaya karar verdi.
Türk Güvenlik Güçleri'nin düzenlediği bir operasyonla Kenya'da kıskıvrak yakalanan terörist başının üzerinden sahte bir Kıbrıs Rum Kesimi pasaportu çıktı. Eli kanlı terör örgütünün başı, Türkiye'de, İmralı Cezaevi'nde yargılandı ve hakettiği idam cezasına çarptırıldı. Terörist başının idam cezası Yargıtay tarafından 25 Kasım 1999 tarihinde onandı.


NEDEN HALA İDAM CEZASI UYGULANAMIYOR???

Kaptan-58
12.12.2005, 13:55
öcalan denen mahlukatın idam cezası öbür boyu hapis cezasına çevrildi... ama ulusal medyamız bu haberi çok kısa geçti.. neden böyle haberleri uzun versinki.. o zamanlar bir mankenin çıplak görüntüleri vardı... o zamanlar o haberi ilk haber olarak ve tam32 dakika 43 saniye verip 5 şehidimizle ilgili haberi ve bu haberi sadece ve sadece 32 saniyeyle 5. haber olarak verdiler.. işte ulusal medyamızın haber anlayışı bu....

FATIMA
12.12.2005, 14:04
öcalan denen mahlukatın idam cezası öbür boyu hapis cezasına çevrildi... ama ulusal medyamız bu haberi çok kısa geçti.. neden böyle haberleri uzun versinki.. o zamanlar bir mankenin çıplak görüntüleri vardı... o zamanlar o haberi ilk haber olarak ve tam32 dakika 43 saniye verip 5 şehidimizle ilgili haberi ve bu haberi sadece ve sadece 32 saniyeyle 5. haber olarak verdiler.. işte ulusal medyamızın haber anlayışı bu....


ADNAN MEDRESLERİ ASAN BU ÜLKEYE NE OLDUDA İNSAN HAKLARINA BU KADAR ÖNEM VERİR OLDULAR???

Kaptan-58
12.12.2005, 14:15
ADNAN MEDRESLERİ ASAN BU ÜLKEYE NE OLDUDA İNSAN HAKLARINA BU KADAR ÖNEM VERİR OLDULAR???

MALASEF APO İÇİN İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDİLİRKEN BİNLERCE ŞEHİT, KÖYLERDE ÖLDÜRDÜĞÜ BİNLERCE YAŞLI ,KADIN VE BEBEĞİN HAKKI HİÇE SAYILIYO... İŞTE BURASI SÖZDE TÜRKİYE

LütfiÜnal
25.12.2005, 09:34
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben
Yorum yapamiyorum.

1967_DERNEK_10UR
25.12.2005, 09:39
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben
Yorum yapamiyorum.
GÜNLÜK SABAH PROGRAMLARINDA Kİ DÖNEN SAPKINLIKLAR,YOK GELİN PROGRAMLARI ,REALTY SHOWLAR ASIL BUNLAR İÇ KARARTIYOR..BİR ASKER ŞARKISINI MI ÇOK GÖRÜYORLAR..YAZIKLAR OLSUN..BİZ TARİHİMİZE,ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKAMIYORUZ..AVRUPA ÜLKELERİ OLMAYAN TARİHLERİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYOR...

Etem-Murat
25.12.2005, 10:45
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben
Yorum yapamiyorum.
NEDİYELİM BU ŞEKİT ŞARKISINA HARİKA OLMUŞ BİR ŞEKİT DAYISI OLARAK COK DUGULANDIM

Kaptan-58
26.12.2005, 07:47
Sarıkamış Harekatı sırasında Enver Paşa komutasındaki 90 bin Türk askerinin Rusları kuşatmak isterken donarak 91 yıl önce şehit düştüğü Allahüekber Dağları’na “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” adı altında saygı yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, 9. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerî birliklerin yanı sıra 49 ilden 139 şehit yakını, sivil toplum örgütü üyeleri, Kafkas Üniversitesi öğrencileri, 2'si kadın 12 dağcı, Dağcılık Federasyonu üyeleri ile Kars ve Sarıkamış'tan yaklaşık bin kişi katıldı. Yürüyüş, Sarıkamış Harekâtı’na katılan askerlerin takip ettiği güzergâhta gerçekleştirildi. Anma töreninde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de yer aldı.

ŞEHİTLERİMİZİ SEVGİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ.... SİZLERE MİNNETTARIZ...

ErdalGüler
26.12.2005, 07:53
Sarıkamış Harekatı sırasında Enver Paşa komutasındaki 90 bin Türk askerinin Rusları kuşatmak isterken donarak 91 yıl önce şehit düştüğü Allahüekber Dağları’na “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” adı altında saygı yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, 9. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerî birliklerin yanı sıra 49 ilden 139 şehit yakını, sivil toplum örgütü üyeleri, Kafkas Üniversitesi öğrencileri, 2'si kadın 12 dağcı, Dağcılık Federasyonu üyeleri ile Kars ve Sarıkamış'tan yaklaşık bin kişi katıldı. Yürüyüş, Sarıkamış Harekâtı’na katılan askerlerin takip ettiği güzergâhta gerçekleştirildi. Anma töreninde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de yer aldı.

ŞEHİTLERİMİZİ SEVGİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ.... SİZLERE MİNNETTARIZ...


ŞEHİTLERİMİZİ SEVGİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ...

eren1
26.12.2005, 08:12
2 kasım 1914 doksan bin kişiydik allahuekber dağı hepimizi aldı hiç kimse kalmadı.......

ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ.........

1967_DERNEK_10UR
26.12.2005, 09:54
SARIKAMIŞ TARİHTE ACI BİR SAHNE OLARAK KALDI..90 BİN TÜRK ASKERİ'Nİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GÖTÜRDÜLER.ALLAH MEKANLARINI CENNET ETSİN..

capkin sivasli
26.12.2005, 09:56
en buyuk asker turkiyenin askerleridir kar olsun sogukta savasirllar bizim turkiyemiz icin

1967_CLUB_ÖZGÜR
26.12.2005, 10:04
90 BİN ŞEHİDİMİZİ SAYGI İLE ANIYORUZ...BU ŞEHİTLERİMİZİ SOĞUKTAN DONDUĞUNU ZANNETMEYİNİZ...
RABBİMİZ ONLARA ŞEHİTLİK ŞERBETİNİ SICACIK SUNMUŞTUR...ALLAH ONLARI BİZE SEFAATCİ EYLESİN...
ALLAH BÖLE SEHİT OLMAYI CÜMLEMİZE NASİP EYLESİN

1967_CLUB_ÖZGÜR
26.12.2005, 10:11
ŞEHİT OLANLARA DEĞİL, KALLEŞCE KACANLARA AĞLANMALI !!

Dağcı
26.12.2005, 10:39
ŞEHİT OLANLARA DEĞİL, KALLEŞCE KACANLARA AĞLANMALI !!

Haklısın özgür, onlara hayat hakkı bile verilmemeli...


Vatanları için, çocukları için, değerleri için yada Şevket Süreyyanın dediği gibi "bir borcu ödemek için" savaşan, yaralanan, şehit olan, esir düşen 90.000 vatan evladı... Mekanları cennet olsun... Allah rahmet etsin...

Bu kadar insanın defin hadisesini bir düşünsenize... Her yer kar, soğuk ve toprak donmuş. Defin işleri yapılamıyor. Bölge Rusların eline geçmiş. Ancak Ruslar bahar'ın izin verince defin işleri yapılabiliyor. Ne kadar acı bir tablo...

Allah bu aziz millete böyle acılar çektirmesin...

Kaptan-58
26.12.2005, 10:47
90 BİN ŞEHİDİMİZİ SAYGI İLE ANIYORUZ...BU ŞEHİTLERİMİZİ SOĞUKTAN DONDUĞUNU ZANNETMEYİNİZ...
RABBİMİZ ONLARA ŞEHİTLİK ŞERBETİNİ SICACIK SUNMUŞTUR...ALLAH ONLARI BİZE SEFAATCİ EYLESİN...
ALLAH BÖLE SEHİT OLMAYI CÜMLEMİZE NASİP EYLESİN

amin.. inşallah bizede şehitlik nasip olur....

UMTçarşı
26.12.2005, 10:48
şehitler ölmez vatan bölünmez

drummer
26.12.2005, 10:53
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben

GençTürk Haber
25 Aralık 2005 00:57

eren1
26.12.2005, 10:56
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben

GençTürk Haber
25 Aralık 2005 00:57
YAKINDA BU ÜLKEDE BEN TÜRKÜM DEMEK BİLE YASAKLANIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN........ (nizam -ı alem )

drummer
26.12.2005, 11:01
YAKINDA BU ÜLKEDE BEN TÜRKÜM DEMEK BİLE YASAKLANIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN........ (nizam -ı alem )
zaten üstü kapalı yasak ugulanıyor eren.
sayın başbakana göre türk olmak iyi bir şey değil.
t.c. vatandaşıyız diyecez.
türküz demek ayıp oluyor,başkalarını incitiyormuş.

eren1
26.12.2005, 11:11
zaten üstü kapalı yasak ugulanıyor eren.
sayın başbakana göre türk olmak iyi bir şey değil.
t.c. vatandaşıyız diyecez.
türküz demek ayıp oluyor,başkalarını incitiyormuş.büyük önder her sözünde türk milletinin ne kadar asil bir millet olduğunu tüm dünyaya haykırırken .sıkıştıkları zaman atatürkü örnek alan bu idareciler ülkeye en büyük ihaneti yapıyorlar o zaman reşat abi..


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE........

Kaptan-58
26.12.2005, 11:27
TV'lerden şehit klibine sansür

TV kanalları; şehit askerlerimizi konu alan ve geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan şarkının klibini, "İç karartıcı" bularak yayınlamayı reddetti!.


Şiddete yer vermedikleri tek bir gün bile olmayan kanalların Evgin'in 'Şehit' klibini 'İç karartır' diyerek yayınlamaması, affedilir gibi değil....

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLAYACAK
İSTİKLAL Marşı'mızda "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır Ata'nı" diye yürekten söylediğimiz dizeler, anlaşılan bazıları tarafından çabuk unutulmuş. Çünkü Murat Evgin'in, 'Şehit' parçasının başına gelenler insana aynen böyle düşündürüyor. Parçanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Evgin, müzik kanalları ve öğlen kuşak programlarının "Biz eğlence kanalıyız' diyerek klibi yayınlamayı reddetmesi karşısında neye uğradığını şaşırıyor.

ASIL İÇ KARARTAN KENDİLERİ...
PEKİ ama "İç karartır" diye klibi yayınlanamayıp vatanı için kanlarını dökmüş şehitlerimize duyarsız kalan programların göz ardı ettiği gerçeğe ne demeli? Gündüz kuşaklarında şiddet ve kavgaları yayınlayarak sanki iç karartan kendileri değilmiş gibi bir tutum sergileyen programların tavrı affedilir gibi değil.

Murat Evgin, Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı "Şehit" şarkısının klibinin yayınlanmamasından dolayı büyük üzüntü içinde. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet satan "Dün Bugün Yarın" albümündeki "Şehit" parçası ne kadar çalarsa Mehmetçik Vakfı'na o kadar çok yardım yapılacağını söyleyen ve 70 yıl boyunca bu yardımın süreceğini belirten Evgin, "Logizmalardan şarkının sözü yaklaşık 15 bin kişi tarafından indirilmiş. Eğer klip yayınlanırsa bu sayı 10'a katlanır" diyor. Evgin, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

'ŞEHİT şarkısı...

Kader yazıldı
Kınam yakıldı
Canlar verildi
Bu vatan borcu
Sana elveda diyemedim ki
Sadece bu yakar içimi
Her şehidin ardından
Bir türkü söylenirmiş anne
Sen de benim ardımdan
Bir türkü söyle ağlama anne
Gidiyorum ben

GençTürk Haber
25 Aralık 2005 00:57

ya düştüğümüz hallere bak... orasını burasını açan her bi yanını gösteren saçma sapan sözleri olan klipler serbest ama anlamlı ve olması gereken klipler yasak... ya resmen uyanmaya çalışan yüce Türk halkını tekrar uyutmaya çalışıyolar... tam bir rezalet başka bir laf yok buna... bunu klibi yayınlamayı kabul etmeyen kanallar Türk kanalı değildir hepsini Allah a havale ediyorum.. bu vatanı yıpratmaya çalışanların Allah binlerce kere belasını versin...

drummer
26.12.2005, 11:28
büyük önder her sözünde türk milletinin ne kadar asil bir millet olduğunu tüm dünyaya haykırırken .sıkıştıkları zaman atatürkü örnek alan bu idareciler ülkeye en büyük ihaneti yapıyorlar o zaman reşat abi..


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE........
sadece kıvırıyorlar.
aslında atatürkü felan sevdikleri yok.
bunun adı kıvırmak ve o büyük insanın adını kullanmak.
atatürk türk milliyetçisiydi,bunu bütün konuşmalarından ve sözlerinden anlarsınız.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bu sözü neden söyledi acaba hiç düşündümü insanlar.

Kaptan-58
26.12.2005, 11:30
sadece kıvırıyorlar.
aslında atatürkü felan sevdikleri yok.
bunun adı kıvırmak ve o büyük insanın adını kullanmak.
atatürk türk milliyetçisiydi,bunu bütün konuşmalarından ve sözlerinden anlarsınız.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bu sözü neden söyledi acaba hiç düşündümü insanlar.

NE MUTLUKİ TÜRKÜM... TÜRKÜM DEMEK SUÇ OLSADA.....

Arif Coşkun
26.12.2005, 11:42
NE MUTLU,TÜRKÜM DİYENE

serhankaburcuk
26.12.2005, 13:03
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ....

ErdalGüler
26.12.2005, 14:38
ya düştüğümüz hallere bak... orasını burasını açan her bi yanını gösteren saçma sapan sözleri olan klipler serbest ama anlamlı ve olması gereken klipler yasak... ya resmen uyanmaya çalışan yüce Türk halkını tekrar uyutmaya çalışıyolar... tam bir rezalet başka bir laf yok buna... bunu klibi yayınlamayı kabul etmeyen kanallar Türk kanalı değildir hepsini Allah a havale ediyorum.. bu vatanı yıpratmaya çalışanların Allah binlerce kere belasını versin...

Kanal sahiplerine bakarsanız zaten kanalların sahiplerinin %90'ı Türk değil zaten... Kendi ülkemizde düştüğümüz durumun acı yanlarından biri de bu...

AYDIN1985
26.12.2005, 14:44
Bu güzel Memleketimizi koruyan aziz sehitlerimize birdaha Allahtan Rahmet ve yakinlarina Sabir diliyorum.

1967 dernek serkan20
26.12.2005, 14:48
bu vatanı kurtarmak için nice savaşlar weren ve o savaşlarda çarıksız üniformasız aç susuz bizlere gelecek hazırlayan bütün müslüman türklerin ruhu şad olsun

Dağcı
26.12.2005, 15:56
İstanbul beyefendisi bir delikanlı elinde bazı evraklarla lütfedip ziyaretime geldi. Kendisini Nedim Karamürsel olarak takdim ettikten sonra, Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in torunu olduğunu söyledi.

Hüviyet cüzdanlarına, elindeki evraklara bakınca, verdiği bilgileri dinleyince, tarihimize intikal etmiş bazı bilgilerin düzeltilmesine ihtiyaç hasıl oldu. Aziz şehidimizin küçük yaşta yetim kalan kızının adını İclal olarak biliyorduk; fakat nüfus kağıdında Mürşide olduğunu öğrendik.

Mürşide Hanım’ın annesi, bir başka söyleyişle Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in eşi Nefise Hanımefendi’dir. Milletimizin, hatta insanlığın kaderini etkileyen o ünlü görevi yaptıktan sonra Çanakkale şehrinin önlerine dönmek için Rumeli sahillerini takip ederek seyir halindeyken ruhunu teslim eden İsmail Hakkı Bey’in cenaze merasimini Nefise Hanımefendi’nin defalarca anlattığı torunu Nedim Karamürsel Bey’den dinleyelim: “Dedem Nusret mayın gemisinden daha önce Hamidabad Torpidosu’nda görev yapmış. Şehit olursa, Hamidabad Torpidosu’nun şehit mürettebatının yattığı Kasımpaşa’nın Kulaksız mevkiinde bulunan (zindan arkasındaki) askerî mezarlığa defnedilmesini istemiş. Şehadet şerbeti nasip olunca, vasiyetine uyularak mübarek naaşı askerî bir gemiyle İstanbul’a getirilir. Sarayburnu’nda devlet ricali ve yoğun bir kalabalık hazır beklemektedir. Gülhane-i Hümayun kapısından Sultan Reşat gelir; tabutunun başında o da bir konuşma yapar. Fatih Camii’nde geniş bir kalabalık tarafından cenaze namazı kılındıktan sonra Mahmudiye (Unkapanı) Köprüsü’nden geçilerek, vasiyeti gereğince deniz şehitlerinin yattığı mezarlığa defnedilir. Milletimizin bu yiğit evladının mezarını Sultan Reşat yaptırır.”

Neylersin ki çok şeyimizi yitirdik; elbette İsmail Hakkı Bey’in mezarı da bundan payını düşeni alacaktır. Mezarında para edecek ne varsa, çalınıp satıldı. Şu anda mezarı kaybolmaya yüz tutmuştur. Bunun üzerine hayırlı torun değişik makamlara başvurur. Sonuç olarak en yüksek makamdan aldığı cevap şudur: “... Kanunun üçüncü maddesinde belirtilen ‘Belediyeler ile köy muhtarları, mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.’ hükmü gereğince onarım yapılması için Beyoğlu Belediyesi’ne müracaatınızı rica ederim.” Allah’a şükür kanunlarımız her şeyi hemen hemen dört dörtlük düzenlemektedirler; ama işlerimiz öyle mi? Zaten ilgililerce tamiri yapılmadığı için Nedim Karamürsel daha yüksek makamlara başvurmak mecburiyetinde kalmıştır. Onların da Sayın Karamürsel’e sadece kanunu hatırlatmaları belki usul bakımından doğrudur, ama kesinlikle yeterli değildir.

Kaybolmak üzere olan mezar, dünya durdukça mutlaka korunmalıdır. Sahibinin nasıl bir görev ifa ettiğini Cevat Paşa şöyle nitelendirmektedir: “Tophaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, emir komutasındaki dümenle yalnız Nusret mayın gemisine değil, bir milletin kaderine yön vermiştir. Çanakkale Savaşı’yla ilgilenip de Tophaneli İsmail Hakkı adından söz etmeyen ne bir devlet adamı ne de tarihçi vardır. Mesela ünlü Churchill’in uzun değerlendirmesinin bir bölümü şöyledir: “... Dünya denizlerinde görev yapmakta olan beş bini aşkın savaş gemilerinden hiçbiri Nusret ve onun döktüğü mayınlar kadar, harbin gidişine etkili olacak bir başarı göstermemiştir. Tophaneli Hakkı’nın yaptığını dört yüz yıldan beri kimse yapmamıştır.”

Onun nasıl bir görev insanı olduğunu da Binbaşı Hafız Nazmi Bey şöyle anlatıyor: “Görevden iki gün önce kalp krizi geçirdi. Tüm ikazlara karşı bu kutlu göreve katılmak istedi... İkinci bir krizle Çanakkale’ye dönemeden dümeninin başında vefat etti.”

Bu, okullarda okutulması, gelecek nesilleri motive etmek için öğretilmesi gereken bir görev şuurudur. Böyle bir evladına muhteşem bir mezar yapamayan bir millet geleceğine nasıl güvenle bakabilir!

Mehmet Niyazi
Zaman

DJMuRaT
26.12.2005, 16:01
ALLAH RUHLARINI ŞAD ETSİN ONLAR OLMASAYDI BELKİ BİZLERDE OLMAYACAKTIK..ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ...BİZDE ONLARA LAYIK TORUNLAR OLMAK İÇİN ÖMRÜMÜZÜN SON SANİYESİNE KADAR ÇABALAYACAĞIZ....

emrullah_58_
29.12.2005, 16:53
bu konuyu acan kaptan gardas Allah razı olsun manevi duyguları anımsatan(hiç akıldan cıkmaması gerekir) bu konu için cok sağol Allah tüm şehitlerimizden razı olsun hepimize bu rütbeyi nasib etsin

Kaptan-58
30.12.2005, 15:34
http://www.mesvak.org.tr/haber_foto/BYR.gif

Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi'nin Mallıca Köyünden 104 yaşında Azman Dede idi.

Gençliğinde iki metreyi aşkın boyu, dev görünümüyle insan azmanı sayılmış, herkes ona Azman demeye başlamış, soyadı kanunu çıkınca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta unutulmuştu. Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm. kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı oldu. Benim sorduklarımı kulağına bağıra bağıra söyledi. Onun sesine alışkın olduğundan anladı. Sorduklarımı cevapladı. Söz Çanakkale 'ye geldiğinde o koca ihtiyar sarsıla sarsıla, hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Kendi zor duyduğu için kan çanağına dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra bağıra anlatmaya başladı:

-"Bir hücum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi. Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi askere alınmış gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaşta üç-dört asker vardı ki hemen dikkatimizi çekti.
Bölüğü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek ilgileniyor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor, sabah yapılacak olan süngü hücumuna hazırlıyordu .Sıra o çocuklara geldiğinde, o cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı gibi oldular. Yüzbaşı sordu; "Yavrum siz kim siniz?", içlerinden biri; "Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz Vatan için ölmeye geldik!.." diye cevap verdi. Gönlüm akıverdi o çocuklara.
Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile bilmiyorlardı.Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basılır. Tüfek şöyle tutulur. Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır!.." diye. Onları karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik.
Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla siperlere düşüyordu. Mermiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmıştı. Bir ara yüzbaşı "Azman yandık!.." diye siperin köşesini işaret etti. O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan o çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeği ile ilk defa karşılaşıyorlardı.Ürkmüşlerdi. Yüzbaşı yandık demekte haklıydı. Muharebede bir ürküntü panik meydana getirebilirdi. Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı!.. "

Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı.
Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı .
Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana.
Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana."

Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı. Biraz sonra biri daha... Marş bitiyor yeniden başlıyorlar. Bitiyor bir daha söylüyorlar.Avaz avaz!.. Gözleri çakmak çakmak... Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış,tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış dişler kenetlenmiş bekliyorlardı.
O an geldi. Birden yüzbaşı "Hücum!.."diye bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur,bütün alay cephenin her yerinden fırladık. İşte tam o anda, tam o anda, o çocuklar kurulmuş gibi siperlerden fırlayıverdiler. İşte o an. Tam o an bir makinalı yavruları biçiverdi. Hepsi sipere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler.
Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor!.. İşte ben ona ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum!.."Azman dede ağlıyordu... Ben ağlıyordum...
Kahvede kim varsa ağlıyordu... Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi. Eğildi;"Azman dede hep ağlar. Niye ağladığını bugün ilk defa anlattı ." Dedi.

*C. Bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin hazırladığı Çanakkale adlı kitapçıktan*

http://www.mesvak.org.tr/haber_foto/BYR.gif

Kaptan-58
01.01.2006, 21:33
imkanı olan arkadaşlar bayramda şehitliklere gidebilirse çok güzel olur...

deliilyas58
01.01.2006, 21:53
ALLAH nasip ederse bende hafta sonu edirnekapı şehitler mezarlığına gitmeyi düşünüyorum

DJMuRaT
01.01.2006, 22:25
ALLAH nasip ederse bende hafta sonu edirnekapı şehitler mezarlığına gitmeyi düşünüyorum


İNŞALLAH GARDAŞ..

1967 dernek serkan20
15.01.2006, 16:13
http://www.hemenpaylas.com/download/41474/IZLEDIGINIZ_FILM__TURK_GENCLIG I_TESKLATI_TARAFINDAN_HAZIRLAN MISTIR.SEHITLERIMIZIN_KANI_YER DE_KALMAYACAK_BU_HESAP_SORULAC AKTIR..wmv.html

ErdalGüler
16.01.2006, 14:15
imkanı olan arkadaşlar bayramda şehitliklere gidebilirse çok güzel olur...


BAYRAMDA KARDEŞİM MUSTAFA ve ARKADAŞLARI HİDAYET YILMAZ VE VOLKAN GÜMRAH İLE BİRLİKTE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİK. BU VATAN UĞRUNA ŞEHİT DÜŞMÜŞ EVLATLARI BAŞINDA DUALAR OKUYAN ŞEHİT ANALARINI VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ GÖRÜNCE GERÇEKTEN DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİLDİ... ALLAH TÜM ŞEHİTLERİMİZİN MEKANINI CENNET ETSİN RUHLARI ŞAD OLSUN... BU ÜLKE ONLARA MİNNETTARDIR…

Kaptan-58
16.01.2006, 20:18
ruhları şaad olsun.. bende diğer çektiğimiz resimleri yakında ekliyeceğim inşallah....

1967_Dernek_Ayhan
16.01.2006, 20:23
ruhları şaad olsun.. bende diğer çektiğimiz resimleri yakında ekliyeceğim inşallah....

allah razı olsun gardaş....

AMCA58
16.01.2006, 20:29
RUHLARI ŞAD OLSUN.ONLAR OLMASAYDI BİZ BÖYLE OLAMAZDIK.
ALLAH BİZLEREDE ALLAH YOLUNDA,VATAN YOLUNDA ÖLMEYİ NASİP ETSİN.

Berkem 58
16.01.2006, 20:36
Mekanları cennet Olsun !

erhan5834
16.01.2006, 20:52
allah şehitlerimizin ruhlarını şadetsin geride kalanlara sabır ihsan eylesin...
VATANMI İSTEDİN LAN BEŞİKTEKİ BEBEKTEN SORULACAK HESABI APO DENEN KÖPEKTEN

FATIMA
17.01.2006, 15:48
işte bu kahramanların evlatlarıyız biz!!!!

eren1
17.01.2006, 15:59
müslüman ve türk olmak ne güzel bir duygu....

şükürler olsun sana ALLAHIM

1967 dernek serkan20
25.01.2006, 16:18
http://www.sehitlerolmez.com/animasyon.php?ani=1
http://www.sehitlerolmez.com/animasyon.php?ani=2
asker vurulunca değil unutulunca ölür

Kaptan-58
25.02.2006, 13:58
AHMET ŞAFAK IN SON ALBÜMÜNDE YER ALAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNE YAZILMIŞ MÜKEMMEL BİR PARÇA.. İNDİREK İÇİNLİNKE TIKLAYIN...

http://www.hemenpaylas.com/download/237132/ahmet_safak_-_sarikamis.mp3.html

Kaptan-58
25.02.2006, 16:22
MUSTAFA YILDIZDOĞAN IN SEVİLEN PARÇASI ŞEHİTLER ÖLMEZ İÇİN TIKLAYIN..

http://www.hemenpaylas.com/download/217451/Mustafa_Yildizdogan_Sehitler_O lmez.mp3.html

apolat
25.02.2006, 21:57
rabbım bu VATAN bu KURAN bu ISLAM ıcın canlarını seve seve veren şehitlerin mertebesine yukselmeyı gerektıgınde bu topraklara kanımızı dokebılmeyı bızede nasıp etsın ınsallah ...Selametle..

ErdalGüler
05.03.2006, 10:05
AHMET ŞAFAK IN SON ALBÜMÜNDE YER ALAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNE YAZILMIŞ MÜKEMMEL BİR PARÇA.. İNDİREK İÇİNLİNKE TIKLAYIN...

http://www.hemenpaylas.com/download/237132/ahmet_safak_-_sarikamis.mp3.html

sağol kardeşim güzel çalışma... uğur arslan ın çanakkale isimli çalışmasınıda yayınlarsan sevinirim. oda çok güzel..

dogukan58
05.03.2006, 11:10
indirme yapılamıyor neden aaceba kaptan bilig verirmisin

YatodaSin
05.03.2006, 11:27
Bi tanede ben yazim

ÇANAKKALE

Kilitbahirdir savasin baslangiç yeri
Mevlam yardim etti gönderdi Resulu Ekberi
Çanakkale'dir bizim sehidimizin yeri
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi koca Seyit

Ingiliz vurdu mecidiye'deki tabyalar
Koca Seyit uyumazdiki uyansin sabahlari
Görseydi kafiri parçalardi sehit analari
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi koca Seyit

Cevat pasa Cahide sultanda gördü rüyayi
Akil ermedi çözemedi kimse bu manayi
Benim askerim bulacaktir sonunda Mevla'yi
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi koca Seyit

Yüzbasi kemal yagiz bir delikanli
Kollari kopmus,güzel basida kanli
Ancak TÜRK askeri olur bu kadar sanli
Çanakkale geçilmez, geçit vermedi koca Seyit

Türk askeri taaruza basladi saf saf
Bre kafir aklin almadimi bu is biraz tuhaf
Ingilizi sarmisti derin bir gaf
Çanakkale geçilmez, geçit vermdi koca Seyit

Fransiz'la karsilastik Conkbayirinda
Ingilize geçit vermedik Ariburnunda
Askerimiz istedi sahadeti Mevla huzurunda

YatodaSin
05.03.2006, 11:28
Sehid olmak herkese nasip olmaz...........Allah bize nasip etsin

YatodaSin
05.03.2006, 11:29
ÇANAKKALE SEHITLERI

Bomba simsekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor gögsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthis tipidir, savrulur enkazi beser.

Bosanir sirtlara, vadilere, sagnak sagnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnindan, uzanmis yatiyor,
Bir hilal ugruna yarap ne günesler batiyor.

Ey bu topraklar için topraga düsmüs asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alni deger.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin?
Gömelim gel seni tarihe desem sigmazsin.

DJMuRaT
05.03.2006, 12:09
Hepsinin Ruh-u Şad olsun!!!!!!!!

Kaptan-58
08.03.2006, 21:17
indirme yapılamıyor neden aaceba kaptan bilig verirmisin

Bİ SORUN YOK.. İSTERSEN TEKRAR DENE..

REİS ÇATLI
08.03.2006, 21:59
NEDEN BÖYLE KONULARI MİLLİYETÇİLERDEN BAŞKA DÜŞÜNEN OLMAZ BELLİ OLUYOR NE KADAR GEREKSİZ KONU VARSA KEFAL GİBİ ATLAYAN ŞAHSİYETLER BU FORUMDA YOK NEDEN ACABA ........ YAZILARI SİLENLERE TEŞEKKÜR EDERİM DAHA GÜZEL DÜŞÜNCELERİ VAR Kİ SİLİYORLAR ALLAH RAZI OLSUN . DEĞERLİ ŞAHSİYET AYIPTIR SORMASI ÇANAKKALEYE HİÇ GİTTİNMİ CEVABINI YAZARSAN SEVİNİRİM
TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 22:37
EY TÜRK ,VUR VATANIN BAKİRLERİNE
GÜNAHKAR GÖMLEĞİ BİÇENLERİ VUR
KEMİKTEN TASLARLA ŞARAP YERİNE
ŞEHİTLER KANINI İÇENLERİ VUR


VUR GÜZEL AŞIKLAR CENAZESİNDEN
KIRMIZI MEŞALELER YAKANLARI VUR
ŞEHVETİN RAKSINA YETİM SESİNDEN
BESTELER ŞARKILAR YAPANLARI VUR

VUR KATLİN O KIZIL SAPANLARIYLA
DÜNYAYA ÖLÜMLER EKENLERİ VUR
VUR ZULMÜN O KANLI URGANLARIYLA
BİR KAVMİ İPLERE ÇEKENLERİ VUR

VUR AŞKIN VE HAKKIN ZAFERİ İÇİN
VUR DÜNYA BAK SENDEN BUNU İSTİYOR
VUR YERDE BAK TARİH SENİN SEYİRCİN
VUR GÖKTEN BAK ALLAH SANA VUR DİYOR

VUR ÇELİK KOLLARIN KOPANA KADAR
OLANCA AŞKINLA ŞİDDETİNLE VUR
SON DÜŞMAN SON KÖPEK ÖLENE KADAR
OLANCA KİNİNLE NEFRETİNLE VUR


SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 22:44
Bayraksizlar bayraksizlar
Yere düsse bayrak sizlar
Nerden bilsin kiymetini
Soysuz sopsuz bayraksizlar

Ne olurdu yazmasaydim
Ben bu kara yaziyi
Bilmeseydi namert soysuz
Içimdeki siziyi


Yildizlarin isyani var
Hilal tasiyan felek
Damla damla kan akiyor
Delik desik bu yürek


Al rengine kara baglar
Yastadir deli gönül
Asik'in olmusum senin
Hastadir deli gönül


Renginde sehitlik gizli
Hilalinde mana var
Yüregimde saklamisim
Kurbaninda kina var


Topraga düsse yigit
Ölüm güç verir bize
Inancima teslim oldum
Zulüm güç verir bize


Ugrunda ölen yigit
Kim ne bilsin ne kadar
Geriye ne can kaldi
Hepsini kurban adar


Yamacinda gezindigin
Simdi daglar aglasin
Bayragim hançerlendi
Simdi çaglar aglasin


Bayrak yere düserken
Alkislayan piçleri
Kahredecek TÜRK milleti
Destek veren güçleri


Susmayin ey milletim
Bayraksizda ar olmaz
Susar ise yigitler
Vatan bize yar olmaz


Basi bozuk yaylada
Pusulari kurdular
Iki yasinda yigit
KÜRSAD'imi vurdular


Bundan gayri düsmanim
Bayraga ters bakanlar
Artik hesap vermeli
Dagi tasi yakanlar


Meleküt aleminde
Destan olan can bizim
Dalgalansin bayragim
Üstündeki kan bizim


Dört aylik bebeklere
Kursun sikan nerdesin
Nereye gidersen git
Ölecegin yerdesin


Hükmü ilahi varsa
Belki korur yaradan
Kan düsmani olmusuz
Cekilsinler aradanSEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

Bu vatanin ekemgi
Gözünüze durmali
Yigit bir can gelmeli
Sizden hesap sormali


SEFAI'yem yasamakki
Bundan gayri ar gelir
Ay yildizli bayraga
Bu yeryüzü dar gelir

REİS ÇATLI
08.03.2006, 22:57
ÇANAKKALE MARŞI

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyorum düşmana karşı.

Çanakkale içinde sıra sıra selviler
Binbaşı oturmuş asker öğütler.

Çanakkale içinde bir kırık testi
Anneler babalar ümidi kesti

Arı burnundan çıktık yan basa basa
Düşmanlar kaçıyor, kan kusa kusa..SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 22:59
ZAFER MARŞI

Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

Dünya atımın nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizdenSEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 23:01
KERKÜK MARŞI

And olsun, mavi asmânım sana
And olsun şanlı toprağım sana.
Vatan için çalışırız
Ya ölürüz ya kalırız
Hizmet etmek için sana.

Ey Moskof'lar geçti gaflet günleri
Kanımızla çizdik biz plânları
Çok çalışma gaflet için
Çok yorulma dönmek için
Süngümdür cevap sana.

Yürüyelim hep bu yolda zafere
Bayrağımız kaldıralım göklere
Koy görsünler şanımızı
Cihana destan olur.

Milletim; şan milletim!
Genci Bozkurt milletim!
Bu vatanı bekleriz biz
Canı feda ederiz biz
Allah'ım, Bayrağım, Toprağım! Andım sana...SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 23:03
MALAZGİRT MARŞI

Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hucuma

Yeni bir sevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

REİS ÇATLI
08.03.2006, 23:13
Gerilir zorlu bir yay
Oku fırlatmak için;
Gece gökte doğar ay
Yükselip batmak için.
Mecnûn inler, kanını
Leylâ`ya katmak için.
Cilve yapar sevgili
Gönül kanatmak için.
Şair neden gam çeker?
Şiir yaratmak için.
Dağda niçin bağrılır?
Feleğe çatmak için.
Açılır tatlı güller
Arılar tatmak için.
Göğse çiçek takılır
Solunca atmak için.
Tanrı kızlar yaratmış
Erlere satmak için.
İnsan büyür beşikte
Mezarda yatmak için.
Ve............................ ..
Kahramanlar can verir
Yurdu yaşatmak için...SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

TeSTeRe
08.03.2006, 23:25
Arkadaslar hepimiz sehitlerimizin ruhuna bir FATIHA okuyalim...

Kaptan-58
09.03.2006, 20:05
..:: ŞEHİT ANASINA ::.

Ne mutlu, ne mutlu sana...
Oğlun şehit olmuş gözleri yaşlı ana
Ağlama artık, bırak Allah aşkına!
Toprak dardır, gökler dardır şehit olup yatana...

Mehmed'in al kanıyla çağ kapadı, çağ açtı.
Elde kılıç, yay, kalkan; kale aştı, dağ aştı.
Hilal'in zaferine kudurmuş haçlı şaştı
Peki ana neden hala bağrın yanık, gözün yaşlı?


Belki yıllar öncesine daldırdın gözlerini...
Hatırladın kundakta ağlayan bebeğini
İşte o bebek şimdi çiğneyerek bendini,
Bu vatana, bu millete feda etti kendini...


Ana, senin oğlundu düşmana göğüs geren
O kanlı gecelerde yıldızı yere seren
Bu şanlı milletin bayrağına renk veren,
Sıradan biri değil, kahraman bir ALPEREN!


Sevin ana, sevin! O kutlu oğul senin...
Bu Mehmed'ler oldukça, korkusu yok kimsenin.
Şehit bahçelerinde açılan güller senin,
Ve cennete doğru giden ipekten yollar senin...

SivasLady
11.03.2006, 01:42
..:: ŞEHİT ANASINA ::.

Ne mutlu, ne mutlu sana...
..
.
Ve cennete doğru giden ipekten yollar senin...

yazi cok güzel cok duygulandim
gelde aglama yani
rabbim sehit annelerine sabir versin

CEVIK
11.03.2006, 07:27
MALAZGİRT MARŞI

Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hucuma

Yeni bir sevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..SEN YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİN OLACAKTIR

TÜRK'e kefen biçenin ölümü korkunç olur


1071'den beri TÜRK YURDU..............

ensevdiğim mehter marşlarından biri soğol gardaş

YatodaSin
11.03.2006, 08:02
Hepside gercekten güzel yazanlardan allah razi olsun.

Sehidlerimizin ruhuna bir fatiha

Dağcı
11.03.2006, 09:50
Şehitler;Allah'tan şunu isteyecekler:

"Rabbimiz bizi tekrar dünyaya gönder ve senin uğrunda bir kere daha
şehit olalım."
(Hadis-i şerif)

"Allah yolunda şehit olanlara "ölüler" demeyin.Bilakis onlar diridirler.
Fakat siz anlayamazsınız."
(Bakara suresi)

Bir Fransız Doktorunun Çanakkale notlarından;

"İkinci Kirte savaşı sona erdikten sonra ölüler yığınlar halindeydi.
Yaralıların feryatları yürekleri parçalıyordu.Bir karavana bulup yaralılara su
vermeye çalışıyor, fakat her biri bir iki yudum içtikten sonra geri çeviriyor ve
diğer arkadaşına verilmesini istiyordu.Bazen yetiştiremiyor ve geriye geldiğimiz
zaman kendisi de ölmüş oluyordu."

Varmı dünya'da başka milletlerde bu duygu... Olamaz; bunlar müslümanlara has şeyler...

EMİNÇOLAK
16.03.2006, 10:17
ÇANAKKALE ZAFERİ

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Boğazı'nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul'a kavuşma isteği Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir.

1914 yılında I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İtilaf devletleri bu isteklerini gerçekleştirme fırsatının doğduğuna inandılar. Bu inançla İngiltere ve Fransa işbirliği yaparak 3 Kasım 1914 günü alacakaranlıkta Bozcaada'dan Boğaz'ın ağzına doğru yaklaştılar. Buradan istihkamlarımıza doğru ateş açtılar, İngilizler Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, Fransızlar da Anadolu yakasında Kumkale ve Orhaniye tabyalarını havantopu ile dövdüler.


Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle on bir ton barut havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman denizaltıları boğazı geçmeye kalktılar.

24 Kasım 1914 günü bir Fransız denizaltısı Boğaz sularında görüldü. bu denizaltıyı gören topçularımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. 2 Aralık günü İngiliz denizaltısı da bir deneme yaptı. Derinden engelleri aşarak Boğaz'a girdi. Yediyüzelli metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil atarak bu gemimizi batırdı. Zırhlımızda bulunan subaylardan on'u ve erlerimizden yirmi dördü şehit düştü.

19 Şubat 1915 günü düşman savaş gemileri öğleye kadar uzun menzilli bir bombardımana girişti. Boğaz'a iyice sokuldular. Tabyalarımız akşama doğru düşman savaş gemilerine karşılık verdi. Ertuğrul ve Orhaniye tabyalarından atılan ateş karşısında düşman oldukça bocaladı.

İtilaf devletleri gemileri diledikleri gibi ilerleyemiyor, amaçlarına ulaşamıyordu. Lodos fırtınasını başarısızlıklarının nedeni olarak görüyorlardı. Havalar düzelince yeni saldırılar düzenlendi. Yine sonuç alınamayınca düşman gemilerine komuta eden Amiral Carden görevden alındı. Yerine 17 Mart 1915 günü Robeck atandı. Yeni komutan 18 Mart 1915 günü donan*mayla Boğaz'a saldıracağını, yakında İstanbul'da olacağını Londra'ya bildirdi.

Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı 17/18 Mart gecesi boğaz'a mayın hattı döşenmesi emrini verdi. Aldığı emir gereği Binbaşı Nazmi Bey Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi altı mayın, Boğaz'a on birinci hat olarak döşendi. Boğaz'daki mayın sayısı on bir hat olarak 400'ü aşmıştı.

18 Mart 1915: İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan, o dönemin en büyük deniz gücü, üç filo olarak sabahleyin Çanakkale Boğazı'na girdi. Bu donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda, İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile İnflexible, Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu.

İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean, İrresistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer almıştı. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet, Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.

İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kolayca susturarak Boğaz'ı kolayca geçebileceklerim umuyorlardı. Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu. Boğazdaki düşman gemileri Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalıştı. Az sonra, tüm gemiler, Dardanos'a saldırdı. Dardanos tabyamız saldırılara şiddetle karşı koydu. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına koştu. Bu arada kıyı bataryalarımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Bunalan düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılaşıyordu. Düşman gemilerine göz açtırılmıyordu. Karşılıklı bu korkunç bombardıman bir saat kadar sürdü. Bu karşılıklı bombardımanı bir yabancı yazar şöyle anlatıyor:

«İnsan manzarayı gözlerinin önünde canlandırabilir. Kaleler, toz duman bulutları içinde kaybolmuşlarda Yıkıntıların arasından arada bir alevler yükseliyordu. Gemiler, çevrelerinde fışkıran sayısız su sütun*ları arasında yavaş yavaş hareket ediyorlar, bazen duman ve serpintiler arasında iyice görünmez oluyorlardı. Tepelerden ateş eden havan toplarının alevleri görülüyor, ağır toplar yer sarsıntıları gibi gümbürdüyordu.»

Bombardıman sırasında Türk tabya ve bataryaları büyük zarar görmüştü. Amiral Robeck Fransız gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak sarsıldılar, manevra kabiliyetini kaybettiler. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar görevlerini yapmışlardı. Boğazın berrak sulan üzerinde bir dev gibi yatan Bouvet ve Suffren'e tarihi Hamidiye bataryamızın keskin nişancıları ateş açtılar. Çanakkale Geçilmez kitabının yazarı Alan Moorehead olayı şöyle anlatıyor.

«Saat 13.45'de Suffren'in az gerisindeki Bouvet müthiş bir patla*mayla sarsıldı. Güverteden göğe kesif bir duman yükseldi. Gittikçe hızlanarak yana yattı, devrilip gözden kayboldu. Olayı görenlerden birinin ifadesine göre «Bir tabak, suda nasıl kayıp giderse o da öylece kayıp gitti.»

Türk tabyaları, Boğaz'ı geçmeye çalışan düşman gemilerine durmadan ateş ettiler. Bu arada düşman Boğazdaki mayınları temizlemek için mayın tarayıcılarını boğaza soktu. Tabyalarımız mayın tarayıcılarına ateş açtılar. Açılan ateş yağmur gibi yağmaya başlayınca düşmanlar panik içinde kaçtılar. Bu arada düşman savaş gemilerinden İnflexible, İrressitible büyük hasar gördü. Batanlar oldu. Daha sonra Queen Elisabeth ve Agamemnon yaralandı. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı denizden aşamadılar. Büyük kayıplar vererek: Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini öğrendiler.

İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nın savaş gemileri ile aşamayınca bu kez çıkarma yapmayı planladılar. Artık Çanakkale kara savaşları başlı*yordu. Kara savaşında düşmanın nereden çıkarma yapabileceği tartışıldı. Mustafa Kemal Kabatepe ve Seddülbahir'den, Alman komutan Von Sanders ise Bolayır ve Anadolu yakasından çıkarma yapılabileceği görüşündeydi. Alman komutanı Von Sanders'in görüşü ağır bastı, ve askerler o yöreye yerleştirildi.

Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal'in düşündüğü noktadan saldırdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen'de Conkbayır'da, savaştı. Cephanesi biten askerlere:

— Süngü tak emrini verdi. Daha sonra ;
— «Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir» dedi. Tarihin bu en büyük siper savaşı başlamıştı. Siperler arası uzaklık sekiz on metre kadardı. Türk siperlerinden hiçbir asker ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Her adım başına bir mermi düşüyor; toprak adeta tüterek kaynıyordu. Düşman dalgalar halinde Conkbayır'a doğru ilerliyordu. Bu arada Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. Anafartalar Savaşı'nda düşmanın attığı şarapnel misketi Mustafa Kemal'in göğsüne isabet etti. Ancak cebindeki saate çarptığından bir şey olmadı.

Kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar kazandı. Düşman şaşkına döndü, bozguna uğradı. Çanakkale kara savaşlarının en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Anbumu, Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar'dır. 19 - 20 Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8 - 9 Ocak'ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti.

Çanakkale savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir.

Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in başarısı ilerde başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın kaynağı oldu.

Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir.

EMİNÇOLAK
16.03.2006, 10:26
( Bu şiir Gelibolu yamaçlarında yazıldı.)


Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğuldu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

NECMETTİN HALİL ONAN

hakandemirezen
16.03.2006, 10:29
ÇANAKKALE DESTANI
Yıl 1915
18'indeyiz Martın.
Kendine gel biraz!
Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,
Geçilmez bu boğaz...
Geçilmez bu boğaz...
Bizi
Ne topun yıldırır,
Ne kurşunun.
Çünkü artık
Başladı cengimiz.
Er meydanında bulunmaz dengimiz...
Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?
İşte fırladık siperden.
Sırtına yüklenmiş kahraman
Seyit 276 kiloluk mermiyi,
Koşuyor bataryasına ateşler içinden.
Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...
Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,
Denizler yanıyor,
Dağlar yanıyor.
Zafer bizimdir artık
Düşman zırhlıları batıyor...
Türk'üm,
Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.
Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.
Kimimiz gazi.
Hiç değişmez bu yazı.
Dünyada her yer geçilir belki
Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı..

hakandemirezen
16.03.2006, 10:30
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

EMİNÇOLAK
16.03.2006, 10:53
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Su Bogaz harbi nedir? Var mi ki dünyâda esi?
En kesîf ordularin yükleniyor dördü besi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarilmis ufacik bir karaya.
Ne hayâsizca tehassüd ki ufuklar kapali!
Nerde _ gösterdigi vahsetle <<bu: bir Avrupali>>
Dedirir - yirtici, his yoksulu, sirtlan kümesi,
Varsa gelmis, açilip mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, bütün akvâm-i beser,
Kayniyor kum gibi, tûfan gibi, mahser mahser.
Yedi iklîmi cihânin duruyor karsina da,
Ostralya'yla beraber bakiyorsun: Kanada!
Çehreler baska, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahsetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asir yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkiyla, sefil,
Kustu Mehmedcigin aylarca durup karsisina;
Döktü karnindaki esrârim hayâsizcasina.
Maske yirtilmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tarîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhis ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçaliyor âfâki;
Beriden zelzeler kaldiriyor a' mâki;
Bomba simsekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor gögsün üstünde o arslan neferin.
Yerin altinda cehennem gibi binlerce lâgam,
Atilan her lâgamin yaktigi: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhis tipidir: Savrulur enkaaz-i beser..
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Bosanir sirtlara, vâdilere, sagnak.
Saçiyor zirha bürünmüs de o nâmerd eller,
Yildirim yaylimi tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangini, durmus da açik sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayisiz tayyâre.
Top tüfekten daha sik, gülle yagan marmîler...
Kahraman ordyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmindan;
Alinir kal' a mi gögsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâsâ, edecek kahrina râm?
Çünkü te' sîs-i Ilâhî o metîn istihkâm.
Sarilir, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beserin azmini tevkif edemez sun-i beser;
Bu gögüslerse Hudâ'nin ebedi serhaddi;
« O benim sun-i bedi'im, onu çignetme» dedi
Âsimin nesli... diyordum ya... nesilmis gerçek:
Iste çignetmedi nâmûsunu, çignetmeyecek.
Sühedâ gövdesi, bir baksana, daglar, taslar...
O, rükû olmasa, dünyâda egilmez baslar,
Yaralanmis temiz alnindan, uzanmis yatiyor,
Bir hilâl ugruna, yâ Rab, negünesler batiyor!
Ey, bu topraklar için topraga düsmüs, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alni deger.
Ne büyüksün ki kanin kurtariyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanlari ancak, bu kadar sanli idi.
San dar gelmeyecek makberi kimler kazsin
« Bu, tasindir» diyerek Kâbe'yi diksem basina;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem tasina;
Sonra gök kubbeyi alsam da, rîda namiyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecramiyle,
Mor bulutlarla açik türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yi uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altinda, bürünmüs kanina,
Uzanirken, gece mehtabi getirsem yanina,
Türbedarin gibi tâ fecre kadar bekletsem ;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen magribi, aksamlari sarsam yarana...
Yine bir sey yapabildim diyemem hâtirina.
Sen ki, son ehl-i salibin kirarak savletini,
Sarkin en sevgili sultâni Sâlâhaddin`i,
Kiliç Arslan gibi iclaline ettin hayran...
Sen ki, Islam`i kusatmis, boguyorken hüsran,
O demir çemberi gögsünde kirip parçaladin;
Sen ki, rûhuna beraber gezer ecrami adin;
Sen ki, a`sara gömülsen tasacaksin...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu, cihat...
Ey sehit oglu sehid, isteme benden makber,
Sana agûsunu açmis duruyor peygamber.

Mehmet Âkif ERSOY

GARDAŞ_AGA
16.03.2006, 10:55
ATALARIMIZIN RUHU ŞADD OLSUN.....

SONMEZ
16.03.2006, 12:13
YARIN ÇANAKKALE'DEYİZ...

17 MART CUMA AKŞAMI,
İSTANBUL B.Ş.BELEDİYESİ OLARAK,
10.000 ÖĞRENCİMİZİ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK
VE ONLARI SELAMLAMAK İÇİN ÇANAKKALE'YE
GÖTÜRÜYORUZ. ARAÇLAR KONVOY HALİNDE
CUMA AKŞAMI SAAT 23:00 DE
İBB SARAÇHANE'DEKİ BAŞKANLIK ÖNÜNDEN
HAREKET EDECEKTİR.

BEN DE KAFİLEDE OLACAĞIM VE ŞEHİTLERİMİZE
TÜM YİĞİDOLARIN SELAMLARINI VE ŞÜKRANLARINI
İLETECEĞİM İNŞALLAH...

ALLAH ŞEHİTLERİMİZİN MEKANINI CENNET; BİZLERİ DE
ONLARA KOMŞU EYLESİN...

ONLARA ÖLÜ DEMEYELİM;
ZİRAA, ONLAR DİRİDİRLER...

58_ahmet_58
16.03.2006, 12:26
Türk esirlik kabul etmeyen bir milettir!

Mustafa Kemal Atatürk